Dzień otwarty - 7 marca

Dzień otwarty - 7 marca

Zapraszamy na Dzień Otwarty PJATK w środę 7 marca w godz. 16.00 - 19.00

Dni Otwarte dla kandydatów na studia, to możliwość poznania uczelni, porozmawiania z wykładowcami, studentami oraz przedstawicielami działów istotnych dla przyszłych studentów (np. Dział Rekrutacji, Dział Wymiany Zagranicznej, Biuro Karier).

To również okazja do zapoznania się z zasadami rekrutacji i studiowania, programami nauczania, a także specyfiką kształcenia w PJATK. Podczas Dni Otwartych można będzie zwiedzić Uczelnię – zajrzeć do pracowni i laboratoriów specjalistycznych (np. multimediów, sieci urządzeń mobilnych, studia nagrań, realizacji dźwięku, laboratorium fotograficznego, czy pracowni malarskich).

Możliwe będą również konsultacje teczki dla kandydatów na Wydział Sztuki Nowych Mediów w Auli Malarskiej w Budynku C.

Kandydatki i kandydatów zainteresowanych kierunkami: INFORMATYKA, GRAFIKA, ZARZĄDZANIE oraz KULTUROZNAWSTWO zapraszamy na Dzień Otwarty do PJATK na ul. Koszykową 86, zaś kierunkiem: ARCHITEKTURA WNĘTRZ na ulicę Siewierską 13.

 

Plan dnia otwartego

16:00 Otwarcie 

16:15 "Kilka słów o PJATK" + oprowadzanie po Uczelni

17:30 "Kilka słów o PJATK" + oprowadzanie po Uczelni

19:00 Zakończenie 

 

Dodatkowe atrakcje:

Wystawa Kaligrafii w Holu Głównym

Zwiedzanie i krótka prelekcja w Laboratorium Druku 3D 

Możliwość zajrzenia na warsztaty prowadzone przez Adama Cooke oraz Hartmuta Bochnackera na kierunku grafika dla ścieżki anglojęzycznej w sali 120 w budynku A oraz sali C-025 w budynku C.

Konsultacje teczek na kierunek grafika (budynek C, sala C-108)


Do zobaczenia!