Nagroda dla profesora Zbigniewa Michalewicza

Z dumą informujemy o przyznaniu nagrody dla profesora Zbigniewa Michalewicza za "wkład w rozwój ogólnych ewolucyjnych heurystyk wyszukiwania". Nagroda 2019 IEEE CIS Evolutionary Computation Pioneer została przyznana za znaczący wkład w podstawy i rozwój algorytmów ewolucyjnych.

Więcej informacji na stronie: http://cis.ieee.org/awards.html