Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy PFRON a PJATK - fotorelacja

Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy PFRON a PJATK - fotorelacja

2 marca br. nastąpiło podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych (PJATK) mające na celu m.in. zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przygotowanie i realizację programu „studia bez barier”, przygotowywanie alternatywnych form materiałów dydaktycznych, opracowanie i wdrożenie programu wspierającego kształcenie informatyczne niepełnosprawnych uczniów liceów i techników.

Pełna Informacja prasowa