Pożegnanie mgr inż. Pawła Rembelskiego

Z ogromnym żalem żegnamy mgr inż. Pawła Rembelskiego, naszego kolegę, przyjaciela oraz lubianego i cenionego przez studentów dydaktyka. 

Paweł Rembelski był absolwentem Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, obronił tytuł inżyniera w lipcu 2001 roku. Studia magisterskie zrealizował na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc tytułu magistra informatyki w 2003 roku.

Po studiach zaangażował się w pracę na PJATK, był asystentem w Katedrze Systemów Inteligentnych, Algorytmiki i Matematyki, prowadził zajęcia z Algorytmów i Struktur Danych, Architektury Komputerów, Narzędzi Sztucznej Inteligencji I Matematyki Dyskretnej. Był też współautorem książki „Algorytmy i Struktury Danych – zadania” wydanej w 2006 r. przez Wydawnictwo PJATK.

Od 2009 roku pełnił dodatkowo funkcję Pełnomocnika Rektora ds. organizacji studiów niestacjonarnych. W latach 2011-2012 kierował projektem „Akademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe. Od września 2013 roku był Pełnomocnikiem Rektora ds. planowania dydaktyki, a od maja tego roku Kierownikiem projektu: „E-usługi na wysokim poziomie – wdrożenie nowoczesnych usług w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Odszedł zbyt wcześnie z głową pełną planów…

 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 11 września o godz. 9.30 w kościele M.B. Zwycięskiej przy ul. Grzybowej 1, Warszawa-Rembertów, po którym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.

Rembelski 2 page 001