Poland Now

Poland Now

Głównym celem aplikacji jest przełamanie bariery braku wiedzy na temat możliwości życia i studiowania w Polsce przez studentów zagranicznych.

Aplikacja pełni dwie główne funkcję. 
Pierwszą jest wirtualny przewodnik, wspomagający podróż do Polski potencjalnemu kandydatowi na studia. W automatyczny sposób dostosowywane są odpowiednie treści,
w odniesieniu do pozyskanych informacji na temat pochodzenia, preferencji potencjalnego kandydata. 

Drugą funkcjonalnością opisywanego rozwiązania jest proste i zrozumiałe, dla potencjalnego kandydata, prezentowanie informacji przydatnych podczas pobytu w Polsce:

  • możliwość zaplanowania optymalnej drogi do uczelni 
  • zwyczaje panujące w Polsce
  • zbiór dobrych rad
  • informacje na temat przydatnych miejsc (hotele, akademiki, restauracje, miejsce kultu religijnego itp.) 
  • przydatne informacje na temat komunikacji, telefonów alarmowych, kontaktu do ambasady
  • słowniczek podstawowych tłumaczeń na język polski 

 

project: polandnow.pja.edu.pl

www: polandnow.pja.edu.pl/web/

app: polandnow.pja.edu.pl/app/