Opłaty za studia I stopnia

Opłaty za studia I stopnia

Wpisowe (jednorazowe) - 1000 zł

Czesne (miesięczne, przez 10 m-cy w roku)

  • Studia licencjackie stacjonarne (dzienne) - 1080 zł
  • Studia licencjackie niestacjonarne (zaoczne) - 750 zł

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną - 75 zł