Opłaty za studia I stopnia

Opłaty za studia I stopnia

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018.

Wpisowe (jednorazowe) - 750 zł

Czesne za I rok studiów (miesięczne, przez 10 m-cy w roku)

  • Studia inżynierskie stacjonarne (dzienne) - 700 zł
  • Studia inżynierskie niestacjonarne (zaoczne) - 500 zł