Program studiów niestacjonarnych

Program studiów niestacjonarnych

Nazwa Przedmiotu

Liczba godz./tyg.

Forma zalicz.

Pkt ECTS

wyk

dialog

dydak.

ćw.

I rok, I semestr

Historia sztuki i kultury

2

-

-

E

2

Lektorat

-

-

2

Z

1

Komputerowe wspomaganie projektowania (2D)

1

-

1

Z

1

Rysunek i malarstwo

-

4

-

Z

4

Rzeźba i modelowanie

-

2

-

Z

4

Podstawy proj. arch. z elem. ergonomii i konstrukcji

-

3

-

E

5

Budownictwo i instalacje

1

-

1

E/Z

2

Geometria wykreślna

-

1

-

Z

1

Perspektywa odręczna

-

2

-

Z

1

Podstawy projektowania z modelowaniem

-

4

-

E

6

Podstawy grafiki projektowej

-

2

-

Z

5

Fotografia

-

2

-

Z

1

II semestr

Historia sztuki i kultury

2

-

-

E

2

Lektorat

-

-

2

Z

1

Komputerowe wspomaganie projektowania (2D)

1

-

1

Z

1

Rysunek i malarstwo

-

4

-

Z

4

Podstawy proj. arch. z elem. ergonomii i konstrukcji

-

3

-

E

5

Budownictwo i instalacje

1

-

1

E/Z

2

Geometria wykreślna

-

1

-

Z

1

Perspektywa odręczna

-

2

-

Z

1

Podstawy projektowania z modelowaniem

-

4

-

E

6

Podstawy grafiki projektowej

-

2

-

Z

5

Psychofizjologia widzenia

1

1

-

Z

2

II rok, III semestr

Historia sztuki i kultury

2

-

-

E

2

Filozofia (idee filozoficzne w sztuce)

2

-

-

Z

2

Kultura Japonii (architektura  wnętrza, ogrody)

2

-

-

Z

2

Lektorat

-

2

-

Z

1

Komputerowe wspomaganie projektowania (3D)

1

-

1

Z

1

Malarstwo i rysunek

-

4

-

Z

4

Projektowanie wnętrz i architektury

2

2

-

E

6

Projektowanie wystawiennictwa

2

2

-

E

6

Budownictwo i instalacje

1

-

1

E/Z

2

Projektowanie graficzne

-

2

-

Z

5

Technologie wystawiennicze

1

1

-

Z

1

IV semestr

Historia sztuki i kultury

2

-

-

E

2

Kultura  Japonii (architektura, wnętrza, ogrody)

2

-

-

Z

2

Lektorat

-

-

2

Z

1

Komputerowe wspomaganie projektowania (3D)

1

-

1

Z

1

Malarstwo i rysunek

-

4

-

Z

4

Projektowanie wnętrz i architektury

-

3

-

E

6

Projektowanie wystawiennictwa

-

4

-

E

6

Budownictwo i instalacje

1

-

1

E/Z

2

Projektowanie graficzne

-

2

-

Z

5

III rok, V semestr

Historia sztuki i kultury XX i XXI wieku

2

-

-

E

2

Lektorat

-

-

2

Z

1

Komputerowe wspomaganie projektowania (3D)

1

-

1

Z

1

Malarstwo i rysunek

-

4

-

Z

3

Projektowanie wnętrz

-

4

-

E

6

Podstawy projektowania mebla – inwentaryzacja mebla

-

3

-

Z

5

Projektowanie wystawiennictwa

-

4

-

E

6

Budownictwo i instalacje

1

-

1

E/Z

2

VI semestr

Historia sztuki i kultury XX i XXI wieku

2

-

-

E

2

Lektorat

-

-

2

Z

1

Komputerowe wspomaganie projektowania (3D)

1

-

1

Z

1

Malarstwo i rysunek

-

4

-

Z

4

Projektowanie wnętrz

-

4

-

E

6

Podstawy projektowania mebla

-

3

-

E

5

Projektowanie wystawiennictwa

-

4

-

E

6

Realizacje techniczne

-

2

-

Z

1

Technologie wystawiennicze

1

1

-

Z

1

Fotografia

-

2

-

Z

1

IV rok, VII semestr

Historia sztuki i kultury XX i XXI wieku

2

-

-

E

2

Lektorat

-

-

2

Z

1

Komputerowe wspomaganie projektowania (3D)

1

-

1

Z

2

Komunikacja wizualna w przestrzeni miejskiej

-

2

-

Z

4

Podstawy prawa autorskiego

2

-

-

Z

1

Projektowanie wnętrz  *

-

4

-

E

7

Projektowanie wystawiennictwa  *

-

4

-

E

7

Realizacje techniczne (wnętrza, wystawiennictwo)

-

2

-

Z

3

Architektura krajobrazu

1

1

-

Z

2

Podstawy projektowania mebla

-

3

-

E

5

 VIII semestr

Lektorat

-

-

2

Z

1

Komputerowe wspomaganie projektowania (3D)

-

2

-

Z

2

Realizacje techniczne (wnętrza, wystawiennictwo)

-

1

-

Z

2

Portfolio (dokumentacja dorobku studenta z 4 lat)

-

2

-

Z

3

Praca dypl. – projekt z zakresu wnętrz lub wystawiennictwa

-

4

-

Z

10

Aneks projektowy

-

4

-

Z

5

Pisemna praca licencjacka (w tym część opisowa projektu)

-

2

-

Z

5

* przedmiot wybierany zgodnie ze specjalizacją (dyplom)