Inne biblioteki

Inne biblioteki

Czytelnicy Biblioteki PJATK mogą korzystać (za pomocą rewersu międzybibliotecznego) z Bibliotek:

inne biblioteki

Rewers międzybiblioteczny można otrzymać w Bibliotece PJATK.

Przypominany że można otrzymać nie więcej niż 5 rewersów jednocześnie. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z otrzymanych rewersów bibliotecznych w ciągu dwóch miesięcy od daty wydania rewersu.