Informacje o uczelni

Informacje o uczelni

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (wcześniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) powstała w 1994 roku. Uczelnia od lat zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Wyróżniana jest przez studentów, pracodawców i media.

Oferta edukacyjna to studia informatyczne – Wydział Informatyki, studia artystyczne – Wydział Sztuki Nowych Mediów, kierunki grafika i architektura wnętrz, studia z dziedziny zarządzania – Wydział Zarządzania Informacją oraz kulturoznawstwa – Wydział Kultury Japonii. Kształcenie prowadzone jest na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich.

PJATK ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w dyscyplinach informatyka oraz mechanika. Jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce ma również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

PJATK prowadzi także studia w języku angielskim na kierunkach informatyka i grafika oraz na studiach doktoranckich z zakresu bioinformatyki i informatyki społecznej.

Ważnym obszarem działalności uczelni jest praca naukowo-badawcza. Wydział Informatyki PJATK posiada kategorię A, jedną z najwyższych ocen przyznanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych za jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.

Uczelnia prowadzi szereg projektów z zakresu kreowania i zastosowania technologii informacyjnych w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, itp. Zrealizowała m.in. projekt na rzecz obronności państwa, opracowując system nadzoru wizyjnego do identyfikacji zachowań i osób oraz detekcji sytuacji niebezpiecznych. Realizuje projekty wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne w medycynie. Przygotowała m.in. oprogramowanie komputerowe podnoszące jakość diagnozy ortopedycznej i procesu rehabilitacji. Przy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych powstało także nowoczesne laboratorium ruchu Human Motion Lab (HML), z którego możliwości technicznych korzysta m.in. wiele polskich szpitali i placówek medycznych.

Główna siedziba PJATK znajduje się w Warszawie. Uczelnia posiada także wydział zamiejscowy w Gdańsku i Centrum Badawczo-Rozwojowe w Bytomiu.