Zmiana nazwy uczelni

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – to nowa nazwa dotychczasowej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych

 

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) zmieniła nazwę na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych (PJATK). Zmiana to efekt otrzymania kolejnych uprawnień i awansu uczelni do rangi „akademii”.

W lutym br., decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, uczelnia otrzymała uprawnienia do doktoryzowania w drugiej dyscyplinie naukowej – w mechanice. Wcześniej, w 2002 roku, takie uprawnienia przyznano jej dla kierunku informatyka.

- Decyzja Centralnej Komisji to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia i dużego dorobku naukowo-badawczego naszej uczelni – mówi dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. – Posiadanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dwóch dyscyplinach naukowych daje nam jednocześnie prawo do bycia „akademią”  – dodaje rektor PJATK. 

Na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, senat uczelni podjął decyzję o zmianie nazwy uczelni. – Nasz wniosek w tej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 24 października 2014 roku uczelnia funkcjonuje oficjalnie jako Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – informuje rektor PJATK. 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych to również jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce, która ma uprawnienia do habilitowania w dyscyplinie informatyka. Uczelnia kształci na Wydziale Informatyki, Wydziale Sztuki Nowych Mediów – kierunki: grafika i architektura wnętrz, Wydziale Zarządzania Informacją oraz Wydziale Kultury Japonii.

Więcej informacji o uczelni: www.pja.edu.pl