Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie badawczym NCN

Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie badawczym NCN

Ogłoszenie konkursu na stanowisko post-doc w projekcie badawczym NCN

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki pt. „Wspieranie ludzi w starszym wieku w dokonywaniu bardziej optymalnych wyborów w złożonych zadaniach decyzyjnych dotyczących zakupów internetowych”. Projekt uzyskał finansowania w ramach konkursu OPUS 15 i jest realizowany przez konsorcjum naukowe PJATK oraz Uniwersytetu SWPS. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Gregorz Sędek. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie 21 lutego 2019.

Opis zadań

Post-doc będzie odpowiedzialny za realizację zadań badawczych dotyczących projektowania eksperymentalnej platformy e-commerce przeznaczonej dla osób starszych oraz opracowanie metod optymalizacji i wspomagania decyzji w zadaniach wyboru przy wielu atrybutach.

Do jego zadań będzie należało:

 • Przygotowanie badań, w tym przegląd literatury
 • Koordynacja badań i prac zespołu badawczego
 • Analiza danych
 • Przygotowanie artykułów w j. angielskim
 • Popularyzowanie wyników badań, w tym prezentacje konferencyjne

Wymagania

 • Stopień naukowy doktora w zakresie informatyki, uzyskany w 2012 roku lub późniejszym.
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań interdyscyplinarnych z informatyki oraz nauk społecznych. Doświadczenie należy udokumentować publikacjami naukowymi.
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań dotyczących projektowania narzędzi informatycznych oraz ich zastosowań dla osób starszych. Doświadczenie należy udokumentować publikacjami naukowymi; wymagane co najmniej 2 publikacje z tego zakresu.
 • Autorstwo lub współautorstwo co najmniej trzech recenzowanych publikacji w czasopismach naukowych z listy JCR w ciągu ostatnich 5 lat
 • Co najmniej 10 publikacji na konferencjach o zasięgu międzynarodowym z zakresu informatyki w ciągu ostatnich 5 lat
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi
 • Znajomość aktualnej literatury naukowej z zakresu projektowania narzędzi informatycznych oraz ich zastosowań dla osób starszych.
 • Zaangażowanie w prace badawcze

Zasady naboru

Rekrutacja do projektu będzie się składać z dwóch etapów. W ocenie kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną zastosowane będą wytyczne Narodowego Centrum Nauki.
Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające informacje o przebiegu kariery naukowej, w tym informacje o doświadczeniu badawczym, udziale i kierownictwie projektów badawczych, stypendiach, nagrodach lub wyróżnieniach
 • List motywacyjny
 • Skan dyplomu doktorskiego lub zaświadczenia o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki
 • Elektroniczne kopie publikacji naukowych

Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać w formie jednego zgłoszenia.

Analiza wniosków

Wnioski będą rozpatrywane podczas posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, według wytycznych Narodowego Centrum Nauki określonych w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 16/2018 z dnia 8 marca 2018 r. 

Na podstawie ocen Komisji utworzona będzie lista rankingowa osób zakwalifikowanych do drugiego etapu. Informacja o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną.

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie (na okres 36 miesięcy) będzie wypłacane miesięcznie, na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, zawartej między jednostką a doktorem na stanowisku post-doc.
Wysokość wynagrodzenia wynosi 8300 brutto/miesiąc.

Zgłoszenia

Zgłoszenia w formie elektronicznej z załącznikami w formacie PDF w terminie do 21 lutego 2019 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Więcej w tej kategorii: « Praca w PJATK