Komunikaty

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń Dziekana Wydziału Informatyki.

Deklaracja zajęć na semestr letni 2018/2019

Komunikaty

wtorek, 09 październik 2018

Zarządzenie dziekana wydziału informatyki z dnia 11 stycznia 2019 roku formy składania podań przez studentów

Przedłużanie ważności legitymacji elektronicznych i papierowych na okres do 31 marca 2019 r. / Extending the validity of student electronic and regular ID cards until 31 March 2019

Ustala się następujące zasady prolongaty legitymacji :

Studenci, nie posiadający zaległości finansowych będą mogli przedłużać ważność papierowych i Elektronicznych Legitymacji Studenckich.

Gorąco zachęcamy do zbierania i przynoszenia legitymacji (min.10) przez starostów grup lub osoby przez grupę wyznaczone.
PRZEDSTAWICIELE GRUP ZOTAWIAJĄ LEGITYMACJE BEZ KOLEJKI I ODBIERAJĄ JE NA NASTĘPNEJ PRZERWIE

Studenci niestacjonarni: w wyznaczonych terminach od 20 października 2018 r.,
Studentów grup niestacjonarnych zapraszamy w godzinach pracy dziekanatu w weekendy:
20 – 21 października, 27 - 28 października
03 - 04 listopada, 17 – 18 listopada

Studenci stacjonarni: od 15 października 2018 r.,.

Przy zgłoszeniu się z legitymacją poza w/w wyznaczonymi terminami Dziekanat, z przyczyn technicznych, nie może dać gwarancji prolongaty legitymacji w tym samym dniu - przedłużenie ważności legitymacji będzie możliwe jedynie w wybrane weekendy i dni powszednie.

Nowe legitymacje studenckie

poniedziałek, 24 wrzesień 2018

NOWOPRZYJĘCI STUDENCI O NUMERZE ALBUMU DO 20037 MOGĄ ODBIERAĆ LEGITYMACJE OD 31 PAŹDZIERNIKA BR.
Zapraszamy w godzinach pracy Dziekanatu.
Informacje o kolejnych numerach legitymacji będą systematycznie aktualizowane.

 

Plan zajęć

środa, 19 wrzesień 2018

Szanowni Państwo,
Na stronie: https://planzajec.pjwstk.edu.pl/ został udostępniony dla Państwa wstępny plan zajęć.
Plan ten w niewielkim zakresie może jeszcze ulec zmianie.
Przypisy do grup ITN (dla studentów, którzy o ITN wystąpili) pojawią się pod koniec tygodnia i będą pojawiały się systematycznie, w miarę realizacji Państwa podań.
Przypisy do grup lektoratowych są dokonywane jedynie przez Studium Języków Obcych.
Prosimy o cierpliwość i systematyczne śledzenie zmian,