Komunikaty

Ustala się następujące zasady prolongaty legitymacji :
Studenci, nie posiadający zaległości finansowych będą mogli przedłużać ważność papierowych i Elektronicznych Legitymacji Studenckich.
Gorąco zachęcamy do zbierania i przynoszenia legitymacji (min.10) przez starostów grup lub osoby przez grupę wyznaczone.
PRZEDSTAWICIELE GRUP ZOSTAWIAJĄ LEGITYMACJE BEZ KOLEJKI I ODBIERAJĄ JE NA NASTĘPNEJ PRZERWIE

Studenci niestacjonarni: w wyznaczonych terminach od 9 marca 2019 r.,
Studentów grup niestacjonarnych zapraszamy w godzinach pracy dziekanatu w weekendy:
9 – 10 marca, 16 - 17 marca
23 - 24 marca, 30 – 31 marca
Studenci stacjonarni: od 11 marca 2019 r.,.

Przy zgłoszeniu się z legitymacją poza w/w wyznaczonymi terminami Dziekanat, z przyczyn technicznych, nie może dać gwarancji prolongaty legitymacji w tym samym dniu - przedłużenie ważności legitymacji będzie możliwe jedynie w wybrane weekendy i dni powszednie.

Do dnia 10 marca 2019 r. w dziekanacie przyjmowane będą wnioski o przyznanie
stypendium naukowego im. prof. Zbigniewa Michalewicza. Stypendium obejmować
będzie całkowitą redukcję wpisowego oraz czesnego na studiach stacjonarnych II
stopnia. Ubiegać się o nie mogą absolwenci Informatyki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
Zasady przyznawania stypendium określa regulamin, dostępny w gablocie
Pomoc Materialna oraz na stronie www http://www.pja.edu.pl/dziekanat/regulaminy-
druki
Wniosek dostępny jest w dziekanacie.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń Dziekana Wydziału Informatyki.

Deklaracja zajęć na semestr letni 2018/2019

Komunikaty

wtorek, 09 październik 2018

Zarządzenie dziekana wydziału informatyki z dnia 11 stycznia 2019 roku formy składania podań przez studentów

Przedłużanie ważności legitymacji elektronicznych i papierowych na okres do 31 marca 2019 r. / Extending the validity of student electronic and regular ID cards until 31 March 2019

Ustala się następujące zasady prolongaty legitymacji :

Studenci, nie posiadający zaległości finansowych będą mogli przedłużać ważność papierowych i Elektronicznych Legitymacji Studenckich.

Gorąco zachęcamy do zbierania i przynoszenia legitymacji (min.10) przez starostów grup lub osoby przez grupę wyznaczone.
PRZEDSTAWICIELE GRUP ZOTAWIAJĄ LEGITYMACJE BEZ KOLEJKI I ODBIERAJĄ JE NA NASTĘPNEJ PRZERWIE

Studenci niestacjonarni: w wyznaczonych terminach od 20 października 2018 r.,
Studentów grup niestacjonarnych zapraszamy w godzinach pracy dziekanatu w weekendy:
20 – 21 października, 27 - 28 października
03 - 04 listopada, 17 – 18 listopada

Studenci stacjonarni: od 15 października 2018 r.,.

Przy zgłoszeniu się z legitymacją poza w/w wyznaczonymi terminami Dziekanat, z przyczyn technicznych, nie może dać gwarancji prolongaty legitymacji w tym samym dniu - przedłużenie ważności legitymacji będzie możliwe jedynie w wybrane weekendy i dni powszednie.