Plan zajęć/ timetable

Plan zajęć/ timetable

Szanowni Państwo,
Na stronie: https://planzajec.pjwstk.edu.pl/ został udostępniony dla Państwa wstępny plan zajęć.
Plan ten w niewielkim zakresie może jeszcze ulec zmianie.
Przypisy do grup ITN (dla studentów, którzy o ITN wystąpili) pojawią się pod koniec tygodnia i będą pojawiały się systematycznie, w miarę realizacji Państwa podań.
Przypisy do grup lektoratowych są dokonywane jedynie przez Studium Języków Obcych.
Prosimy o cierpliwość i systematyczne śledzenie zmian,

Dear Sir or Madam,
On the website: https://planzajec.pjwstk.edu.pl/ an initial timetable has been made available to you.
This plan can be changed to a limited extent.
Footnotes to ITN groups (for students who have asked about ITN) will appear at the end of the week and will appear systematically as your application progresses.
Footnotes to language school groups are only provided by the Foreign Language Center.
Please be patient and systematically track changes,