Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci mgr inż. Pawła Rembelskiego, absolwenta i wykładowcy PJATK.

What's new at PJAIT?

See also