Komunikaty
There is no translation available.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń Dziekana Wydziału Informatyki

Below you will find a Regulation of the Dean of Computer Science - 10/07/2018 concerning the principles of promotion.

There is no translation available.

Awaria systemu przedłużania ważności Elektronicznych Legitymacji Studenckich została usunięta

 

There is no translation available.

Ustala się następujące zasady prolongaty legitymacji :

Studenci, nie posiadający zaległości finansowych będą mogli przedłużać ważność papierowych i Elektronicznych Legitymacji Studenckich. Legitymacje zbierają starości grup lub osoba przez grupę wyznaczona i przynoszą do dziekanatu.

Studenci niestacjonarni: w wyznaczonych terminach od 17 marca 2018 r.,
Przedstawicieli grup niestacjonarnych zapraszamy w godzinach pracy dziekanatu w weekendy:
17 – 18 marca
24 - 25 marca
7 - 8 kwietnia
14 – 15 kwietnia

Studenci stacjonarni: od 19 marca 2018 r.,

Przedstawicieli grup stacjonarnych zapraszamy w godzinach pracy dziekanatu, nie później niż do 15:30.

Indywidualnie przedłużane będą jedynie legitymacje studentów, studiujących w trybie tylko ITN, internetowych i urlopowanych.

Przy zgłoszeniu się z legitymacją poza w/w wyznaczonymi terminami Dziekanat, z przyczyn technicznych, nie może dać gwarancji prolongaty legitymacji w tym samym dniu - przedłużenie ważności legitymacji będzie możliwe jedynie w wybrane weekendy i dni powszednie.

 

The following principles will apply :
Students who do not have any outstanding payments may have the validity of their ID cards extended.

The ID cards are collected by group representatives and brought to the Dean’s office (Dziekanat).

For part-time students: on the dates listed below starting 17 March 2018 ,
Group representatives are welcome during the office hours on :
17 – 18 March
24 - 25 March
7 - 8 April
14 – 15 April

Full-time students: starting 19 March 2018 ,
Representatives of full-time groups are welcome during office hours, but not later than 15.30.

Individual students’ ID cards will only be extended in case of persons who are doing the Individual Study Mode (ITN), who are on a leave or who study online. In case of documents brought outside the above mentioned time slots, for technical reasons, we do not guarantee that the ID card will be extended on the same day – please note that the service will be provided only on the weekdays and weekends mentioned above.

 
There is no translation available.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń Dziekana Wydziału Informatyki