Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci prof. Mariana Nowińskiego, wieloletniego Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów.
Conference "Virtual University: model, tools, practice"

Conference "Virtual University: model, tools, practice"

On June the 28th – 29th 2017 the seventeenth edition of the Conference “Virtual University – Model, Tools, Practice” will be held at PJAIT.

The Conference is a prestigious annual event organised by a consortium of four universities in Warsaw: Warsaw Technical University, Warsaw University, Warsaw University of Life Sciences, Polish-Japanese Academy of Information Technology.