MBA for IT

MBA for IT

Portal studiów MBA - mba.pja.edu.pl

 

Rekrutacja trwa od 1 lipca do 25 października 2017 roku (lub do wyczerpania miejsc).

 

MBA 4 IT

Program MBA dla branży IT to nowa inicjatywa Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Firmy Microsoft. Głównym założeniem programu studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z dziedziny zarządzania przydatnej w środowisku pracy w branży IT. Program studiów umożliwia zapoznanie się z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma oraz daje słuchaczom wiedzę i specjalistyczne narzędzia pozwalające na rozwój kompetencji w obszarze zarządzania w branży IT oraz praktycznych umiejętności menedżerskich.

 

PJATK

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych kształci od 1994 roku. To najlepsza niepubliczna uczelnia techniczna w kraju wyróżniana przez pracodawców, studentów i media. Pod względem kierunków kształcenia, w kategorii kierunki IT, znajduje się w pierwszej dziesiątce w kraju, wyprzedzając tym samym wiele publicznych uniwersytetów i politechnik. Uczelnia od samego początku swojego funkcjonowania zwraca uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

Microsoft

Microsoft, to jedno z największych światowych przedsiębiorstw z branży technologii informacyjnej. Działa nieprzerwanie od 1975 roku. Misją firmy Microsoft jest pomaganie ludziom i firmom na całym świecie realizować w pełni ich potencjał. Microsoft w Polsce od wielu lat realizuje inicjatywy społeczne i edukacyjne. Stara się stwarzać ludziom możliwości do nauki i zdobywania nowych umiejętności, przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i służyć dobru publicznemu. Inicjatywy, jakie podejmuje w tym kierunku mają charakter strategiczny i długofalowy, gdyż właśnie takie działanie może przynieść realną zmianę.

 

Wykładowcy - praktycy zarządzania

Naszym celem jest to, aby uczestnicy programu MBA 4 IT mogli czerpać informacje od osób, które posiadają rzeczywistą i popartą doświadczeniem wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwami z branży technologicznej. Dlatego nasi wykładowcy to praktycy rynkowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i osiągnięciami biznesowymi. To specjaliści w swojej dziedzinie, którzy zdobytą wiedzę naukową przekazują w formie praktycznych rozwiązań.

 

Interaktywna forma zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie seminariów i warsztatów, które opierają się na studiowaniu i analizie przypadków, także dostarczonych przez uczestników. Zapewniamy uczestnikom dostęp do nowoczesnej wiedzy z dziedziny zarządzania w specyficznym środowisku jakim jest branża IT. Zdobyta wiedza ma stanowić podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich.

 

Zastosowanie w praktyce

Po zajęciach uczestnicy programu wykorzystują poznane narzędzia oraz wdrażają dyskutowane idee w swoich firmach. Nasi studenci nie tylko dowiadują się ,,co robić”, ale przede wszystkim ,, jak robić” w praktyce i aktywnie korzystają z tej wiedzy.

 

Dobór uczestników

W zajęciach biorą udział zarówno menedżerowie z branży IT, jak i menedżerowie z działów IT pracujący w różnych branżach i typach firm: korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. 

 

Tematyka zajęć:

 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie marketingowe,
 • Reklam
 • Gamifikacja,
 • Negocjacje,
 • Public relations
 • Nowoczesne zarządzanie finansowe
 • Techniki finansów: controlling, budgeting
 • Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie,
 • Wstęp do zarządzania projektami,
 • Prawo autorskie,
 • Prawo pracy
 • Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Metody i narzędzia zarządzania projektami informatycznymi
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Modelowanie procesów biznesowych (BPMN)
 • Wdrożenia IT

 

 

KONTAKT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.: +48 606 329 434

+48 22 58 44 590

mba.pja.edu.pl