Inteligentne metody inżynierii wiedzy

Inteligentne metody inżynierii wiedzy

Osoba koordynująca: prof. Lech Polkowski

Symbol: F

Tematyka specjalizacji

Specjalizacja obejmuje tematykę metod inteligentnych szeroko rozumianej inżynierii wiedzy (knowledge engineering) posługującej się metodami sztucznej inteligencji i włączającej tematykę robotyki behawioralnej, czyli inteligentne metody robotyki mobilnej.

Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy  

Przygotowuje absolwentów do zetknięcia się z aktualnymi problemami i technologiami, ponieważ w trakcie zajęć specjalistycznych rozwiązują nowe, niestandardowe problemy, często projektując własne programy lub budując czy modyfikując własne wersje robotów. Student kończąc specjalizację może pracować w firmach, gdzie produkcja wsparta jest robotami przemysłowymi, w działach zabezpieczenia ruchu i produkcji, wyposażonych w nowoczesne urządzenia monitorujące i wspierające pracę, rozwiązania elektroniczne o dużej złożoności (cyfrowo-komputerowej), przy programowaniu i obsłudze pojazdów autonomicznych. Nasi absolwenci pracują m.in. jako programiści w wielu czołowych firmach, np. Siemens czy HP, w systemach obsługi.

Przykładowe tematy prac dyplomowych

Tematyka projektów jest związana zarówno z metodami inteligentnymi informatyki, jak i robotyką inteligentną, tj. robotyką robotów mobilnych. Tematyka ta wynika z prac prowadzonych przez pracowników katedry i można ją podzielić na następujące działy:

 • Teoria wiedzy, metody reprezentacji wiedzy: systemy informacyjne i decyzyjne, drzewa decyzyjne, systemy regułowe, algorytmy decyzyjne;
 • Systemy klasyfikujące, metody budowy klasyfikatorów i algorytmów decyzyjnych;
 • Granulacja wiedzy, systemy granularne, klasyfikatory granularne;
 • Metody wnioskowania wiedzy: logiki klasyczne i nieklasyczne, logiki wielowartościowe i granularne;
 • Systemy aproksymowania wiedzy: sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, metody case-based reasoning, k-nn, wnioskowania probabilistyczne;
 • Metody decyzyjne w sytuacjach konfliktowych: teoria głosowań, rozstrzyganie konfliktów;
 • Algorytmy masowe z zastosowaniem metod mereologicznych: algorytmy rojowe, modele dyfuzji kulturowej;
 • Planowanie i nawigacja dla autonomicznych robotów mobilnych;
 • Sterowanie robotami autonomicznymi na podstawie gestów z użyciem kamer głębokości Asus Xtion i robota Roomba.

Opis laboratorium

W laboratorium robotyki możliwe są prace eksperymentalne z robotami na temat ich nawigacji, lokalizacji, wykrywania obiektów, wędrówek w labiryncie. Jest też możliwa budowa własnego robota. Nasi studenci wykonali wiele konstrukcji, m.in.

 • robot humanoidalny PALADYN – obecnie eksponowany w Centrum Nauki Kopernik;
 • robot typu quadruped;
 • robot typu hexapod.

Laboratorium jest wyposażone w:

 • 8 robotów mobilnych Roomba z komputerami on – board;
 • robot humanoidalny NAO;
 • 2 roboty mobilne Pioneer 2DX;
 • 5 robotów Lego NXT 2.0;
 • System sterowania człowiek-komputer na podstawie gestów i sylwetki z użyciem Asus Xtion kamery głębokości.