Systemy równoległe i rozproszone

Systemy równoległe i rozproszone

Osoba koordynująca: prof. dr hab. Marek Tudruj

Symbol: C

Tematyka specjalizacji

Tematyka specjalizacji wynika z aktualnych potrzeb rynkowych na wysoko kwalifikowanych informatyków posiadających umiejętności związane z nowoczesnymi systemami, w których wykonuje się obliczenia i programy równoległe. Celem specjalizacji jest wykształcenie programistów posiadających wiedzę nt. działania i programowania systemów równoległych oraz tzw. systemów rozproszonych, czyli sieci komputerowych. Tematyka kształcenia dotyczy: komputerów personalnych zbudowanych na procesorach wielordzeniowych, stacji roboczych, serwerów równoległych, systemów rozproszonych na klastrach procesorów, systemów rozproszonych typu Grid, organizacji wykonywania programów równoległych i rozproszonych, programowania komputerów mobilnych, wysokopoziomowego programowania równoległego i rozproszonego. Studia realizowane są przy ścisłej współpracy ze specjalizacją „Programowanie systemowe i sieciowe", dzięki czemu studenci uzyskują również znajomość metod projektowania i administrowania sieci komputerowych.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Przygotowuje specjalistów z zakresu zarządzania sieciami komputerowymi, ochrony informacji, projektowania bezpiecznego i wydajnego oprogramowania przy zachowaniu podstawowych zasad inżynierii oprogramowania oraz z dziedziny kryminalistyki cyfrowej. Są oni potencjalnymi pracownikami firm, które stosują sieci komputerowe i wymagają zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz wysokiej wydajności i niezawodności. Firmy produkujące oprogramowanie, działające w obszarach e-commerce, e-learning, e-government, e-business, poszukują specjalistów w dziedzinie zabezpieczenia oprogramowania oraz danych. Oddzielną kategorię stanowią specjaliści od kryminalistyki cyfrowej zatrudniani w dużych firmach lub organizacjach, które reagują przy naruszeniu bezpieczeństwa informacji lub w wypadku przestępstw cyfrowych.

Przykładowa tematyka prac dyplomowych

  • Projekty programów równoległych;
  • Projekty programów rozproszonych dla sieci i klastrów komputerów;
  • Oprogramowanie komputerów wielordzeniowych i systemów mobilnych;
  • Realizacja pakietów programowych dla sieci komputerowych;
  • Elementy narzędzi projektowania programów równoległych;
  • Badanie i analiza programów równoległych;
  • Projekty programów dla sieci Grid;
  • Projekty własne dla sieci komputerowych i komputerów równoległych.

Opis laboratorium

Na wyposażeniu laboratorium są: komputery z procesorami wielordzeniowymi, sieci stacji roboczych i komputerów personalnych, 16-procesorowy superkomputer HITACHI SR2201, system graficznego projektowania programów równoległych GRADE, debuggery i monitory wykonania programów równoległych, środowiska typu Grid, kompilatory programów równoległych, biblioteki do komunikacji między procesami, systemy automatycznego zrównoleglenia programów, biblioteki dla obliczeń numerycznych, narzędzia analizy kodu programów oraz systemy wizualizacji graficznej wyników programów równoległych.

Dokładny opis Laboratorium Programowania Równoległego znajduje się na stronie internetowej www.scl.pjwstk.edu.pl