Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci prof. Mariana Nowińskiego, wieloletniego Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów.
Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim lub angielskim.

Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry i koncentruje się na przekazywaniu studentom podstawowej wiedzy z matematyki, algorytmiki i programowania, itp., jaka powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku Informatyka. W ramach nauczania bazowego, studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Studenci uczą się przede wszystkim programować w podstawowych językach, takich jak Java czy C++. Otrzymują także bazowe wykształcenie z matematyki, marketingu, zarządzania i prawa.

W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają specjalizacje, w jakich chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z wybraną specjalizacją. Nauczanie specjalistyczne akcentuje zdobywanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej poprzez realizację określonych projektów. 

Przez cały tok studiów uczelnia zapewnia intensywną naukę języka angielskiego i fakultatywnie japońskiego.