Program studiów

Program studiów

Program studiów stacjonarnych na rok 2015 / 2016 i kolejne lata

Nazwa Przedmiotu

Kod

Liczba godz./tyg.

Forma zalicz.

Pkt ECTS

wyk.

ćw./lab.

I Rok

I semestr

Analiza matematyczna

AM

2

2

E/Z

6

Podstawy programowania w Javie

PPJ

2

4

E/Z

6

Techniki i architektura komputerów

TAK

2

-

E

4

Wstęp do marketingu i zarządzania

WMZ

2

2

E/Z

3

Wprowadzenie do systemów informacyjnych

WSI

2

2

E/Z

5

Historia i Kultura Japonii

HKJ

2

-

Z

3

Język angielski

ANG

-

4

Z

3

II semestr

Algebra liniowa i geometria

ALG

2

2

E/Z

5

Matematyka dyskretna

MAD

2

2

E/Z

5

Relacyjne bazy danych

RBD

2

2

E/Z

5

Programowanie obiektowe i GUI

GUI

2

2

Z

4

Programowanie w językach C i C++

PJC

2

2

Z

4

Systemy operacyjne

SOP

2

2

Z

4

Język angielski

ANG

-

4

Z

3

II Rok

III semestr

Algorytmy i struktury danych

ASD

2

2

E/Z

5

Zarządzanie projektem informatycznym

ZPR

2

2

E/Z

4

Systemy baz danych

SBD

2

2

E/Z

6

Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki

SYC

2

2

Z

4

Uniwersalne techniki programowania

UTP

2

2

Z

4

Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w ję­zyku Java

SKJ

2

2

E/Z

5

Język angielski

ANG

-

4

Z

3

IV semestr

Narzędzia sztucznej inteligencji

NAI

2

2

E/Z

7

Wychowanie fizyczne

WF

0

2

Z

1

Projektowanie systemów informacyjnych

PRI

2

2

E/Z

7

Multimedia

MUL

2

2

Z

7

Lektorat

LEK

-

4

Z

3

Prawne podstawy działalności gospodarczej (internetowe) PPB - - Z

III Rok

V semestr

Projekt 1 (dla każdej specjalizacji)

PRO1

2

2

Z

7

Przedmiot specjalizacyjny 1

/

2

2

E/Z

6

Grafika komputerowa

GRK

2

2

E/Z

6

Budowa i integracja systemów informacyjnych

BYT

2

2

E/Z

6

Statystyczna analiza danych

SAD

2

2

E/Z

5

Lektorat

LEK

-

4

Z

3

Wychowanie fizyczne

WF

-

2

Z

1

VI semestr

Projekt 2 (dla każdej specjalizacji)

PRO2

2

2

Z

7

Przedmiot specjalizacyjny 2

/

2

2

E/Z

6

Modelowanie i analiza systemów informacyj­nych

MAS

2

2

E/Z

6

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

 BSI

2

2

 E/Z

6

Lektorat

LEK

-

4

Z

3

IV Rok

VII semestr

Projekt 3 (dla każdej specjalizacji)

PRO3

2

2

Z

9

Praktyki (zaliczane do końca studiów)

/

160 h

-

6

Interakcja człowiek-komputer

ICK

2

2

E/Z

4

Lektorat

LEK

-

4

Z

3

Przedmioty obieralne

Podstawy symulacji komputerowych

PSM 2 2 E/Z 4

Aplikacje baz danych

APBD 2 2 E/Z 4

Technologie programowania rozproszonego

TPO 2 2 E/Z 4

Metody Inżynierii Wiedzy

MIW 2 2 E/Z 4

Inżynieria procesów biznesowych

IPB 2 2 E/Z 4

Automaty i gramatyki

AUG 2 2 E/Z 4

Systemy zarządzania trescią

CMS 2 2 E/Z 4

Przedmioty dla różnych specjalizacji

Technologie Internetu (specjalizacje A, IO, E, G)

TIN 2 2 E/Z 6

Zaawansowane sieci komputerowe (specjalizacje B, H, C)

ZSK 2 2 E/Z 6

Inteligentne systemy sterowania (specjalizacje D, F)

ISS 2 2 E/Z 6

Administrowanie bazami danych (specjalizacje A, IO)

ABD 2 2 E/Z 6

Zaawansowane systemy operacyjne (specjalizacje B, C)

ZSO 2 2 E/Z 6

Metody wnioskowania agentowego w robotyce (spec. D, E, F)

MWR 2 2 E/Z 6

Programowanie mobilne (specjalizacje G, H)

PRM 2 2 E/Z 6

 

Prawne podstawy działalności gospodarczej