Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Rekrutacja na studia inżynierskie niestacjonarne przez internet w języku polskim i angielskim na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się 3 stycznia i prowadzona będzie do 1 marca 2018 roku.

Rekrutacja na studia inżynierskie w roku akademickim 2018/2019 na wszystkie tryby - (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku polskim, niestacjonarne przez internet w języku polskim i angielskim) rozpocznie się 7 maja 2018 roku. 

Studia inżynierskie stacjonarne polskojęzyczne i anglojęzyczne

Kandydaci, którzy zdali maturę z matematyki lub informatyki albo fizyki z astronomią na poziomie co najmniej podstawowym są przyjmowani do PJATK według kolejności zgłoszeń, po dokonaniu rejestracji online i złożeniu kompletu dokumentów. Podobnie przyjmowani są też laureaci Olimpiady Informatycznej, Matematycznej oraz Fizycznej.

Kandydaci na studia anglojęzyczne dodatkowo powinni posiadać wystarczającą znajomość języka angielskiego potwierdzoną przez świadectwo maturalne lub odpowiednie certyfikaty.

Przyjęcia odbywają się do wyczerpania limitu miejsc.

 

Studia inżynierskie niestacjonarne polskojęzyczne

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online i złożeniu kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

Studia inżynierskie internetowe polskojęzyczne i anglojęzyczne

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online i złożeniu kompletu dokumentów

 

Wszystkie elementy niezbędne do przejścia i zakończenia procesu rekrutacji opisane są w poniższych punktach:

 1. Rejestracja on-line
 2. Dostarczenie dokumentów
 3. Kwalifikacja na studia
 4. Kontrakt i wpisowe

  

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl 

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz, oraz – jeśli na tym kierunku obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna – wybierz jej termin. 

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. 

Wymagane dokumenty:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia:
  1. wypełniony druk otrzymasz w Dziale Rekrutacji
  2. w przypadku wysyłki dokumentów pocztą - pobierz podanie ze strony i wypełnij 
 2. świadectwo maturalne - kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza. W przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, jest zobowiązany dostarczyć również tłumaczenie przysięgłe w/w egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy są wymagane);
 3. dowód osobisty (do poświadczenia za zgodność z oryginałem) lub kserokopię poświadczoną przez notariusza;
 4. 1 zdjęcie formatu dowodowego oraz zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line.

UWAGA: kandydaci spoza Polski dodatkowo okazują paszport z ważną wizą oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego np. polisę ubezpieczeniową ważną min. przez kolejne 3 miesiące. Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą znać język polski w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dot. zdjęć w formacie cyfrowym, które będą wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji:

 • Zdjęcie powinno być w formacie dowodowym
 • Dopuszczalny format zdjęcia to JPEG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg)
 • Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.)
 • Zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielczości 700x900 (szer. x wys.)
 • Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB
 • Zdjęcie należy wgrać w portalu rekrutacyjnym rekrutacja.pjwstk.edu.pl

3. Kwalifikacja na studia

W ciągu dwóch tygodni od złożenia kompletu wymaganych dokumentów otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia. 

4. Kontrakt i wpisowe

W ciągu dwóch tygodni od daty wydania decyzji Komisji powinnaś/powinieneś wpłacić wpisowe oraz podpisać kontrakt z uczelnią.

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK (wzór kontraktu do pobrania)wzór kontraktu do pobrania) . W momencie podpisywania kontraktu należy mieć ze sobą potwierdzenie wpłaty wpisowego (można też przesłać je wcześniej mailem).

Jeśli nie możesz podpisać kontraktu osobiście, skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wyślemy Ci kontrakt do podpisu, a Ty odeślesz nam go np. pocztą. 

Wpłaty należności za wpisowe należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne na Twoim profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu do portalu rekrutacyjnego: rekrutacja.pjwstk.edu.pl)

Uwaga: Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt trójstronny Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj nas z wyprzedzeniem. 

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank DnB NORD Polska S.A.

Przelewy krajowe
numer rachunku: 38 2190 0002 3000 0046 2893 0101

Przelewy zagraniczne
numer rachunku 38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
SWIFT: MHBFPLPW

W tytule należy podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, informatyka

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pja.edu.pl