Opłaty za studia II stopnia

Opłaty za studia II stopnia

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2018/2019.

Wpisowe (jednorazowe):

  • dla absolwentów PJATK - 500 zł
  • dla absolwentów innych uczelni - 1000 zł

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną - 75 zł (dotyczy tylko absolwentów innych uczelni)

Czesne na I roku studiów (miesięczne, przez 10 mies. w roku)

  • Studia magisterskie uzupełniające stacjonarne polskojęzyczne - 1230 zł
  • Studia magisterskie uzupełniające stacjonarne anglojęzyczne - 1430 zł
  • Studia magisterskie uzupełniające zaoczne - 850 zł
  • Studia magisterskie uzupełniające internetowe - 850 zł