Program studiów magisterskich niestacjonarnych

Program studiów magisterskich niestacjonarnych

  Przedmiot  Skrót w./sem ćw./sem  ECTS
  I rok, I semestr    
1 Zarządzanie projektami (w tym zespołem projektowym)  ZPRO 16 16 5
2 Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych*  PSO 16 16 5
3 Systemy mobilne i bezprzewodowe*  SMB 16 16 5
4 Zarządzanie bazami danych*  ZBD 16 16 5
Seminarium (w tym wybór zakresu tematycznego pracy)  SEM1 16 3
Nauczanie łamigłówkowe - przedmiot internetowy    PUZ     2
Lektorat  LEK1  0 16 3
  I rok, II semestr
8 Systemy rozproszone i integracja usług*  SRI 16 16 5
9 Nierelacyjne bazy danych*  NBD 16 16 5
10 Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej*  TPC 16 16 5
11 Zaawansowane modelowanie i analiza systemów informatycznych*  ZMA 16 16 5
12 Grafy i ich zastosowania  GIZ 16 16 5
13  Seminarium (uzupełnienia specjalistyczne i prezentacje studentów)  SEM2 16 4
14  Lektorat  LEK2  0 16 3
  II rok, III semestr
15 Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania**  KWZ 6 6 2
16 Zarządzanie finansami w projekcie**  ZFP 10 10 3
17 Integracja danych i Hurtownie danych* IDH 16 16
18 Inżynieria lingwistyczna*  INL 16 16 5
19 Praktyka języków programowania*  PJP 16 16 5
20  Seminarium (uzupełnienia specjalistyczne i prezentacje studentów)  SEM3 16 4
21  Lektorat  LEK3 0 16 3
    II rok, IV semestr
22 Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych***  AED 16 16 5
23 Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi*** MZP  16 16 5
24 Zaawansowane metody ochrony informacji*** ZMI  16 16 5
25 Seminarium + złożenie pracy SEM4  16 15
26 Lektorat LEK4  0 16 3

* Wybór w danym semestrze czterech z pięciu oferowanych przedmiotów oznaczonych symbolem (*) albo trzech przedmiotów oznaczonych (*) plus dwóch oznaczonych (**)

** Przedmiot obieralny o niższym wymiarze ECTS - zob. powyższą regułę

*** Wybór dwóch z trzech oferowanych przedmiotów  zgodnie z zestawem przedmiotów podstawowych danej sylwetki absolwenta oraz wskazaniem ze strony promotora