Program studiów magisterskich stacjonarnych

Program studiów magisterskich stacjonarnych

UWAGA: Poniższy program dotyczy wszystkich specjalizacji, poza specjalizacją Data Science, której program dostępny jest tutaj

 

  Przedmiot  Forma zaliczenia w. ćw.  ECTS
Semestr I
1 Zarządzanie projektami EZ 2 2 5
2 Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych* EZ 2 2 5
3 Systemy mobilne i bezprzewodowe* EZ 2 2 5
4 Nierelacyjne bazy danych* EZ 2 2 5
5 Zaawansowane modelowanie i analiza systemów informatycznych* EZ 2 2 5
  Seminarium (4 części ‘podstaw’ po 3 tygodnie, wybór zakresu tematycznego pracy) Z 2   3
  Nauczanie łamigłówkowe - przedmiot internetowy   Z     2
  Przedmiot blokowy**** Z     2
  Lektorat Z   2 3
Semestr II
6 Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania / Finanse projektu** E/Z 2 2 5
7 Integracja danych i hurtownie danych** E/Z 2 2 5
8 Zarządzanie bazami danych** E/Z 2 2 5
9 Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej** E/Z 2 2 5
10 Inżynieria lingwistyczna** E/Z 2 2 5
11 Grafy i ich zastosowania Z 2 2 5
  Seminarium (uzupełnienia specjalistyczne i prezentacje studentów) Z   3 4
  Przedmiot blokowy      2
  Lektorat Z   2 3
Semestr III
12 Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych*** E/Z 2 2 5
13 Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi*** E/Z 2 2 5
14 Zaawansowane metody ochrony informacji*** E/Z 2 2 5
  Seminarium (uzupełnienia specjalistyczne i prezentacje studentów) + złożenie pracy Z   3 15
  Przedmiot blokowy**** Z     2
  Lektorat Z   2 3
  PRZEDMIOTY BLOKOWE        
  Sieciowe systemy zorientowane usługowo SSU      
  Zaawansowane techniki multimedialne ZTM      
  Jak mózg oblicza to, co widzimy i jak koordynuje nasze ruchy MR      
  Teoria i zaawansowanie analizy falkowej AFA      

* Wybór trzech z czterech oferowanych przedmiotów dokonywany podczas rekrutacji

** Wybór czterech z pięciu oferowanych przedmiotów dokonywany w porozumieniu z wybranym

*** Wybór dwóch z trzech oferowanych przedmiotów dokonywany w porozumieniu z promotorem

**** Wymóg realizacji łącznie 3 przedmiotów blokowych