Program studiów

Program studiów

Program nauczania na studiach zaocznych jest w zakresie tematycznym tożsamy z programem realizowanym na studiach dziennych. Pod względem liczby go­dzin jest on dostosowany do systemu zjazdów, stanowiących specyfikę stu­diów zaocznych.

 

Studia licencjackie zaoczne – planowany program studiów na rok 2016/2017

 

ROK I – SEMESTR 1
Lp. Nazwa przedmiotu Skrót Liczba godzin Forma zalicz. ECTS Obsada
Wykł. Ćwicz.
1 Historia kultury japońskiej cz. I HKJ1 16 - E 3 mgr E. Nowosielska
2 Internet, kultura, społeczności IKS 16 - Z 2 mgr P. Bociąga
3 Język japoński 1 JAP1 - 16 Z 3 mgr J. Saito
4 Kultura japońskiej codzienności cz. I - wykład KJC1 16 - E 3 dr hab. I. Kordzińska-Nawrocka
5 Kultura japońskiej codzienności cz. I - ćwiczenia KJC1 - 16 Z 2 dr J. Karpoluk
6 Lektorat języka obcego ANG1 - 16 Z 1 lektorzy
7 Literatura popularna Japonii LPJ 16 - E 3 dr A. Pierzchała-Suska
8 Ochrona własności intelektualnej OWI 16 - Z 2 mgr H. Rembelska
9 Regionalne zróżnicowanie Japonii RZJ 16 - E 3 dr I. Rutkowska
10 Wprowadzenie do kulturoznawstwa cz. I KUL1 32 - Z 5 mgr S. Skalski
11 Wprowadzenie do kultury popularnej Japonii cz. I WKP1 16 - E 3 dr J. Karpoluk
Suma ECTS 30  
ROK I – SEMESTR 2
Lp. Nazwa przedmiotu Skrót Liczba godzin Forma zalicz. ECTS Obsada
Wykł. Ćwicz.
1 Historia kultury japońskiej cz. II HKJ2 16 - E 3 mgr E. Nowosielska
2 Język japoński 2 JAP2 - 16 Z 3 mgr J. Saito
3 Kultura japońskiej codzienności cz. II KJC2 16 - E 3 prof. M. Toho
4 Lektorat języka obcego ANG2 - 16 Z 1 lektorzy
5 Materialne dziedzictwo kultury Japonii MDKJ 16 - E 3 mgr U. Mach-Bryson
6 Niematerialne dziedzictwo kultury Japonii NDKJ 16 - E 3 dr I. Rutkowska
7 Warsztaty oratorskie WO - 16 Z 3 dr K. Przyłuska-Urbanowicz
8 Warsztaty pisarskie WP - 16 Z 3 dr A. Pierzchała-Suska
9 Wprowadzenie do kulturoznawstwa cz. II KUL2 32 - E 5 mgr S. Skalski
10 Wprowadzenie do kultury popularnej Japonii cz. II WKP2 16 - E 3 dr J. Karpoluk
Suma ECTS 30  
ROK II – SEMESTR 3
Lp. Nazwa przedmiotu Skrót Liczba godzin Forma zalicz. ECTS Obsada
Wykł. Ćwicz.
1 Animacja kultury ANIK - 16 Z 3 dr K. Przyłuska-Urbanowicz
2 Antropologia kina AKA 16 - E 3 dr J. Karpoluk
3 Antropologia kulturowa Azji Wschodniej cz. I AKAW1 16 - E 3 prof. dr hab. L. Mróz 
4 Filozofia cz. I FIL1 16 - E 3 dr R. Siedliński
5 Język japoński 3 JAP3 - 16 Z 3 mgr J. Saito
6 Kultura artystyczna i estetyka Japonii cz. I KAE1 16 - E 3 dr hab. B. Kubiak Ho-Chi
7 Kultura literacka Japonii cz. I KLJ1 16 - E 3 dr hab. I. Kordzińska- Nawrocka
8 Lektorat języka obcego ANG3 - 16 Z 1 lektorzy
9 Monitorowanie mediów japońskich cz. I MMJ1 - 16 Z 3 prof. M. Toho
10 Narzędzia informatyczne w naukach o kulturze NINK - 16 Z 2 dr A. Zandberg
11 Nowe zjawiska popkulturowe w Japonii NZP 16 - E 3 dr R. Siedliński
12 Wprowadzenie do wiedzy o teatrze WWT 16 - E 3 dr K. Przyłuska-Urbanowicz
Suma ECTS 33  
ROK II – SEMESTR 4
Lp. Nazwa przedmiotu Skrót Liczba godzin Forma zalicz. ECTS Obsada
Wykł. Ćwicz.
1 Antropologia kulturowa Azji Wschodniej cz. II AKAW2 16 - E 4 prof. dr hab. J. Wasilewski
2 Dzieje nowożytnej kultury Zachodu DKZ 16 - E 3 prof. dr hab. M. Leśniakowska
3 Filozofia cz. II FIL2 16 - E 3 dr R. Siedliński
4 Język japoński 4 JAP4 - 16 Z 3 mgr J. Saito
5 Kompozycja tekstów KOT - 16 Z 3 dr A. Pierzchała-Suska
6 Kultura artystyczna i estetyka Japonii cz. II KAE2 16 - E 3 dr hab. B. Kubiak Ho-Chi
7 Kultura literacka Japonii cz. II KLJ2 16 - E 3 dr A. Żuławska-Umeda
8 Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 1 lektorzy
9 Monitorowanie mediów japońskich cz. II MMJ2 - 16 Z 3 prof. M. Toho
10 Wychowanie fizyczne 1 WF1 - 16 Z 1 mgr M. Krzyczkowski
Suma ECTS 27  
ROK III – SEMESTR 5
Lp. Nazwa przedmiotu Skrót Liczba godzin Forma zalicz. ECTS Obsada
Wykł. Ćwicz.
1 Antropologia nowych mediów ANM 16 - Z 3 mgr P. Bociąga
2 Audiowizualność w kulturze cz. I AUK1 16 - E 3 dr J. Karpoluk
3 Japońskie fantazje JFAN 16 - E 3 dr Y. Shibata
4 Język japoński 5 JAP5 - 16 Z 3 mgr J. Saito
5 Komunikowanie międzykulturowe cz. I KOM1 16 - Z 2 mgr E. Mackiewicz
6 Kultura duchowa i religie Japonii KDR 16 - E 3 prof. dr hab. A. Kozyra
7 Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 1 lektorzy
8 Nowe zjawiska społeczno-kulturowe w Japonii NZS 16 - E 3 dr Y. Shibata
9 Proseminarium licencjackie PROS - 16 Z 4 dr J. Karpoluk
10 Seminarium interdyscyplinarne SEMINT - 16 Z 3 prof. dr hab. Z. Sokolewicz
11 Teoria kultury - wybrane zagadnienia TKW 16 - E 3 dr R. Siedliński
12 Wychowanie fizyczne 2 WF2 - 16 Z 1 mgr M. Krzyczkowski
Suma ECTS 32  
ROK III – SEMESTR 6
Lp. Nazwa przedmiotu Skrót Liczba godzin Forma zalicz. ECTS Obsada
Wykł. Ćwicz.
1 Antropologia reklamy AR 16 - E 3 dr A. Pierzchała-Suska
2 Audiowizualność w kulturze cz. II AUK2 16 - E 3 dr J. Karpoluk
3 Język japoński 6 JAP6 - 16 Z 3 mgr J. Saito
4 Komunikowanie międzykulturowe cz. II KOM2 16 - Z 3 mgr E. Mackiewicz
5 Lektorat języka obcego LEK - 16 Z 1 lektorzy
6 Nowe kierunki w humanistyce NKH 16 - E 3 dr R. Siedliński
7 Seminarium licencjackie SEMLIC - 16 Z 10 prof. dr hab. L. Mróz
8 Warsztaty audiowizualnej antropologii WAA 16 - Z 3 dr Piotr Cichocki, mgr Thuy Duong Dang
9 Praktyki zawodowe Praktyka (120 godzin) 4 dr K. Szklanny
Suma ECTS 33