Komputerowe edytorstwo tekstów

Komputerowe edytorstwo tekstów

dr inż. Dorota Cendrowska

Zajęcia prowadzone w formie laboratorium umożliwiają studentkom i studentom zapoznanie się i stosowanie podstawowych zasad typografii. W ramach przedmiotu poznają oni techniki składania różnych form tekstów, przeznaczonych finalnie do druku, bądź do prezentacji w internecie; od prostych ulotek, broszur, po dłuższe prace charakteryzujące się określonymi elementami składowymi (prace dyplomowe, magisterskie), czy prezentacje multimedialne. Wszystkie omawiane zagadnienia ćwiczone są w praktyce z zastosowaniem najpopularniej używanego edytora jakim jest Microsoft Word i Microsoft Power Point.