Programista/Programistka, lider/liderka zespołu

Programista/Programistka, lider/liderka zespołu

W związku z realizacją projektu „E-usługi na wysokim poziomie – wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” RPO WM na lata 2014-2020,

 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
Programisty/Programistki, lider/liderki zespołu.

 

Miejsce wykonywania pracy

 

WARSZAWA
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

 

Wymiar czasu pracy

1 etat

 

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę na czas określony

 

Zakres zadań

 

 • Rozdzielanie i weryfikacja wykonania zadań programistycznych. Prowadzenie projektu zgodnie z wybraną metodyką zwinną.
 • Kontakt z kierownikiem projektu oraz innymi osobami ze strony Uczelni.
 • Tworzenie kodu poszczególnych modułów aplikacji (front-end oraz back-end).
 • Proponowanie i ustalanie z zamawiającym rozwiązań architektonicznych aplikacji. Dbanie o spójność implementowanych rozwiązań z wybraną architekturą.
 • Proponowanie i ustalanie z zamawiającym oraz projektantem interfejsu użytkownika rozwiązań dotyczących interfejsu.
 • Projektowanie zmian w schemacie bazy danych Uczelni na potrzeby implementowanych modułów aplikacji.
 • Dbanie o jakość tworzonego kodu i zgodność z dobrymi praktykami w tym zakresie.

 

Szczegółowy opis (PDF)

 

Wymagania niezbędne

 

 • Znajomość technologii ASP.Net oraz stacjonarnych aplikacji .Net.
 • Bardzo dobra znajomość języka C#.
 • Znajomość języków SQL oaz Transact-SQL.
 • Znajomość wzorców projektowych stosowanych w środowisku .Net, a w szczególności ASP.Net MVC.
 • Znajomość dobrych praktyk w zakresie tworzenia czytelnego i pielęgnowalnego kodu.
 • Znajomość HTML, CSS, JavaScript oraz współczesnych frameworków służących do tworzenia aplikacji WWW.
 • Umiejętność tworzenia responsywnych interfejsów użytkownika zgodnych ze współczesnymi standardami.
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi przy użyciu metodyk zwinnych.
 • Umiejętność projektowania schematów baz danych zgodnie z najlepszymi praktykami.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 

 1. Życiorys/CV.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Pozostałe dokumenty

 

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 2. Kopie dokumentów potwierdzający doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość), kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów.

 

Kandydaci/kandydatki zostaną, poddani testowi kompetencyjnemu oraz zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty należy złożyć do dnia: 23 kwietnia 2018 r.

Decyduje data wpływu oferty do PJATK.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie PJATK (ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, pokój A2, III piętro), lub przesłać skany dokumentów na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.