Ogłoszenia - przewody doktorskie

Ogłoszenia - przewody doktorskie

W dniu 9 stycznia 2019r. o godzinie 13.00 w sali Senatu (337, III piętro) na otwartym posiedzeniu Komisji ds. Przewodów i Postępowań odbędzie się seminarium kandydata do wszczęcia przewodu doktorskiego, mgr inż. Jarosława Szkoły. Kandydat wygłosi seminarium, w którym przedstawi tematykę i aktualne wyniki swoich prac badawczych oraz plan ich kontynuacji w ramach wszczynanego przewodu doktorskiego. Temat seminarium: "Zastosowanie nowych modeli sieci neuronowych w analizie sygnałów o cechach osobniczych".


 

W dniu 10 października 2018 o godzinie 14.00 w sali Senatu (337, III piętro) na otwartym posiedzeniu Komisji ds. Przewodów i Postępowań odbędzie się seminarium kandydata do wszczęcia przewodu doktorskiego, pana mgr Krzysztofa Dmitruka. Kandydat wygłosi seminarium, w którym przedstawi tematykę i aktualne wyniki swoich prac badawczych oraz plan ich kontynuacji w ramach wszczynanego przewodu doktorskiego. Temat seminarium: "Klasyfikacja materiałów przy niepełnej informacji w obrazach rentgenowskich" .


 

Dziekan Wydziału Informatyki PJATK zawiadamia o PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Antoniny Tretyakovej, która odbędzie się 2 lipca 2018 r., o godzinie 11.30 w sali Senatu w siedzibie Uczelni.

Tytuł rozprawy:

Application of Nature Inspired Algorithms to Maximum Lifetime Coverage Problem in Wireless Sensor Networks

Informujemy, że z przyczyn osobistych, zaplanowana na dzień dzisiejszy publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Antoniny Tretyakovej nie odbędzie się.


 

W dniu 6 czerwca 2018 o godzinie 13.00 w Sali Senatu (337, 3 piętro) na otwartym posiedzeniu Komisji ds. Przewodów i Postępowań odbędzie się seminarium kandydatów do wszczęcia przewodu doktorskiego.

Kandydaci wygłoszą seminaria, w których przedstawią tematykę i aktualne wyniki swoich prac badawczych oraz plan ich kontynuacji w ramach wszczynanego przewodu doktorskiego.

 

Pan mgr Dominik Deja, seminarium pt: Data Science Methods for Improving E-Sports

 

Pan mgr inż. Marcin Paszkuta, seminarium pt: System autonomicznego lądowania samolotu bezpilotowego w nieznanych warunkach terenowych na podstawie danych wizyjnych


Dziekan Wydziału Informatyki PJATK zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2017 r., o godzinie 15.00 w sali Senatu w siedzibie Uczelni odbędzie się PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. inż. Damiana Pęszora

Tytuł rozprawy: Automatyzacja procesu przenoszenia mimiki aktora na docelową siatkę twarzy

Promotor: Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Recenzenci: Prof. dr hab. Ewa Grabska
Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Adam Wojciechowski
Politechnika Łódzka

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece PJATK.
Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Akademii - załączniki na dole strony.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


29 listopada 2017 o godzinie 13.00 w Sali Senatu (337, 3 piętro) na otwartym posiedzeniu Komisji ds. Przewodów i Postępowań odbędzie się seminarium kandydata do wszczęcia przewodu doktorskiego, Pana mgr. Wiesława Kopcia.

Kandydat wygłosi seminarium, w którym przedstawi tematykę i aktualne wyniki swoich prac badawczych oraz plan ich kontynuacji w ramach wszczynanego przewodu doktorskiego.

Temat seminarium to: „New Methods Towards Better Participation of Older Adults in Software Development Process”


W dniu 24 października 2017 o godzinie 12.00 w Sali Senatu (337, 3 piętro) na otwartym posiedzeniu Komisji ds. Przewodów i Postępowań odbędzie się seminarium kandydata do wszczęcia przewodu doktorskiego, Pana mgr. inż. Łukasza Żmudzińskiego.

Kandydat wygłosi seminarium, w którym przedstawi tematykę i aktualne wyniki swoich prac badawczych oraz plan ich kontynuacji w ramach wszczynanego przewodu doktorskiego.

Temat seminarium to: „Sposoby sterowania agentami inteligentnymi i ich zespołami”.


Dziekan Wydziału Informatyki PJATK zawiadamia, że w dniu 24 października 2017 r., o godzinie 9.30 w sali Senatu w siedzibie Uczelni odbędzie się PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Marii Rafalak

Tytuł rozprawy: Analyzing User Opinions by Web-based Surveys and Online Rating Systems

Promotor: Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Promotor pomocniczy: Dr Radosław Nielek
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Recenzenci: Dr hab. Szymon Jaroszewicz
Instytut Podstaw Informatyki PAN
Dr Adam Jatowt
University of Kyoto

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece PJATK.
Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Akademii - załączniki na dole strony.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


W dniu 17 maja 2017 o godzinie 15.15 w Sali Senatu (337, 3 piętro) na otwartym posiedzeniu Komisji ds. Przewodów i Postępowań odbędzie się seminarium kandydatki do wszczęcia przewodu doktorskiego, pani mgr Marii Rafalak. Kandydatka wygłosi seminarium, w którym przedstawi tematykę i aktualne wyniki swoich prac badawczych oraz plan ich kontynuacji w ramach wszczynanego przewodu doktorskiego.


Dziekan Wydziału Informatyki PJATK zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2016 r., o godzinie 13.00 w sali Senatu w siedzibie Uczelni odbędzie się PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Danijela Koržinka
Tytuł rozprawy: Sparse Signal Representations for Acoustic Modeling and Speech Recognition

Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Marasek
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Recenzenci: Prof. dr hab. Grażyna Demenko
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Alicja Wieczorkowska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece PJATK.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Dziekan Wydziału Informatyki informuje, ze 23 listopada 2016 o godzinie 12.00  odbędzie się kolokwium habilitacyjne Pana dr. Piotra Artiemjewa.
Rozprawa habilitacyjna nosi tytuł: Wybrane paradygmaty sztucznej inteligencji.

Recenzenci powołani w tym postępowaniu habilitacyjnym to:
Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk z Politechniki Białostockiej
Prof. dr hab. Andrzej Skowron z Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
Dr hab. Jerzy Stefanowski z Politechniki Poznańskiej


Dziekan Wydziału Informatyki PJATK zawiadamia, że w dniu 13 października 2016 r., o godzinie 12.00 w sali Senatu w siedzibie Uczelni odbędzie się PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. inż. Krzysztofa Wołka
Tytuł rozprawy: Statistical machine translation of speech enhanced by comparable corpora

Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Marasek
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Recenzenci: Dr hab. Agnieszka Mykowiecka
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Krzysztof Jassem
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece PJATK.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


W dniu 28 września 2016 r., o godzinie 13.45 w sali Senatu w siedzibie Uczelni odbędzie się PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Anny Sasak - Okoń. Tytuł rozprawy: Spekulatywne zrównoleglenie jako technika wspomagania przetwarzania kwerend w relacyjnych bazach danych.


W dniu 1 czerwca 2016 roku, o godzinie 14.00 w Sali Senatu (337, 3 piętro) na otwartym posiedzeniu Komisji ds. Przewodów i Postepowań wygłoszone zostaną seminaria trzech kandydatów do wszczęcia przewodu doktorskiego:

-Pani mgr Katarzyny Mazur z Uniwersytetu Marii  Curie – Skłodowskiej

-Pana mgr. inż. Marcina Badurowicza z  Politechnika Lubelskiej

-Pana mgr. inż. Marcina Wichrowskiego z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Każdy z kandydatów przedstawi i omówi tematykę i aktualne wyniki swoich prac badawczych oraz plany ich kontynuacji w ramach wszczynanego przewodu doktorskiego.


W dniu 2 marca 2016 o godzinie 14.00 w Sali Senatu (337, 3 piętro) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki KubackiejTytuł rozprawy: Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania procesu ksztalcenia zdalnego.


W dniu 2 września 2015 o godzinie 13.00 w Sali Senatu (337, 3 piętro) na otwartym posiedzeniu Komisji ds. Przewodów i Postępowań odbędą się seminaria 3 kandydatów do wszczęcia przewodu doktorskiego: Pan mgr. Bartłomiej Balcerzak, Pan mgr. Grzegorz Kowalik oraz Pan mgr Michał Kąkol. Każdy z kandydatów wygłosi seminarium, w którym przedstawi tematykę i aktualne wyniki swoich prac badawczych oraz plan ich kontynuacji w ramach wszczynanego przewodu doktorskiego.


W dniu 17 czerwca 2015 o godzinie 14.00 w Sali Senatu (333, 3 piętro) na otwartym posiedzeniu Komisji ds. Przewodów i Postępowań odbędzie się seminarium kandydata do wszczęcia przewodu doktorskiego, Pana mgr. Damiana Pęszora. Kandydat wygłosi seminarium, w którym przedstawi tematykę i aktualne wyniki swoich prac badawczych oraz plan ich kontynuacji w ramach wszczynanego przewodu doktorskiego.


Rada Wydziału Informatyki PJATK informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 r., o godzinie 11.00 w sali Senatu w siedzibie Uczelni odbędzie się PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. Pauliny Adamskiej

Tytuł rozprawy: Reputation Systems on the Web

Promotor: Dr hab. Adam Wierzbicki
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Recenzenci: Dr hab. Aleksander Byrski
Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie
Dr hab. Mikołaj Morzy
Politechnika Poznańska


Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece PJATK.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.