Redukcja czesnego

Redukcja czesnego

Dla osób rozpoczynających studia w PJATK wprowadzono zniżki w opłatach czesnego na pierwszym semestrze I-go roku studiów pierwszego stopnia. Zobacz zasady przyznawania redukcji.

Dodatkowo Kolegium Rektorskie PJATK wprowadziło obniżkę czesnego dla osób wpłacających czesne w jednej racie rocznej (w wysokości 5%) lub w dwóch ratach semestralnych (w wysokości 2%).