Inne biblioteki

Inne biblioteki

There is no translation available.

Czytelnicy Biblioteki PJATK mogą korzystać (za pomocą rewersu międzybibliotecznego) z Bibliotek:

Inne biblioteki:

Rewers międzybiblioteczny można otrzymać w Bibliotece PJATK po podaniu tytułu książki, którą Czytelnik chce wypożyczyć. Można otrzymać nie więcej niż 5 rewersów jednocześnie.

Studenci i Pracownicy PJATK zobowiązują się do przestrzegania regulaminu biblioteki, z której korzystają (m.in. odpowiedzialność za wypożyczone zbiory, uregulowanie ewentualnych opłat za nieterminowy zwrot)
oraz do rozliczenia się z otrzymanych rewersów bibliotecznych w ciągu dwóch miesięcy od daty wydania rewersu.