BIP

BIP

There is no translation available.

Statut

 

Uchwała FRTI

 

Strategia Uczelni na lata 2019-2023

 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (załącznik do uchwały Senatu nr 1 z dnia 22 kwietnia 2015 r.)

 

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Polsko-Japońskiej Akademii Technnik Komputerowych (załącznik do uchwały Senatu nr 2 z dnia 22 kwietnia 2015 r.)

 

Regulamin studiów 2019-2020 

 

Regulamin studiów 2018-2019 

 

Regulamin studiów doktoranckich

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

 

Zasady rekrutacji kandydatów na studia na r.a. 2018-2019

 

Zadady rekrutacji na r.a. 2019-2020

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN

 

PROGRAM:

Informatyka

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

 

Sztuka Nowych Mediów

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

 

Architektura Wnętrz

 

Zarządzanie Informacją 

 

Kultura Japonii

 

OPŁATY:

 

Informatyka

 

Sztuka Nowych Mediów

 

Zarządzanie Informacją

 

Kultura Japonii