Komunikaty
There is no translation available.

Ustala się następujące zasady prolongaty legitymacji :
Studenci, nie posiadający zaległości finansowych będą mogli przedłużać ważność papierowych i Elektronicznych Legitymacji Studenckich.
Gorąco zachęcamy do zbierania i przynoszenia legitymacji (min.10) przez starostów grup lub osoby przez grupę wyznaczone.
PRZEDSTAWICIELE GRUP ZOSTAWIAJĄ LEGITYMACJE BEZ KOLEJKI I ODBIERAJĄ JE NA NASTĘPNEJ PRZERWIE

Studenci niestacjonarni: w wyznaczonych terminach od 9 marca 2019 r.,
Studentów grup niestacjonarnych zapraszamy w godzinach pracy dziekanatu w weekendy:
9 – 10 marca, 16 - 17 marca
23 - 24 marca, 30 – 31 marca
Studenci stacjonarni: od 11 marca 2019 r.,.

Przy zgłoszeniu się z legitymacją poza w/w wyznaczonymi terminami Dziekanat, z przyczyn technicznych, nie może dać gwarancji prolongaty legitymacji w tym samym dniu - przedłużenie ważności legitymacji będzie możliwe jedynie w wybrane weekendy i dni powszednie.

Stypendium im. Prof. Z.Michalewicza

Вторник, 26 февраля 2019
There is no translation available.

Do dnia 10 marca 2019 r. w dziekanacie przyjmowane będą wnioski o przyznanie
stypendium naukowego im. prof. Zbigniewa Michalewicza. Stypendium obejmować
będzie całkowitą redukcję wpisowego oraz czesnego na studiach stacjonarnych II
stopnia. Ubiegać się o nie mogą absolwenci Informatyki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
Zasady przyznawania stypendium określa regulamin, dostępny w gablocie
Pomoc Materialna oraz na stronie www http://www.pja.edu.pl/dziekanat/regulaminy-
druki
Wniosek dostępny jest w dziekanacie.

Zarządzenie dot. deklaracji zajęć Wydział Informatyki 2018/2019

Понедельник, 11 февраля 2019
There is no translation available.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń Dziekana Wydziału Informatyki.

Deklaracja zajęć na semestr letni 2018/2019

There is no translation available.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń Dziekana Wydziału Informatyki

Zasady promocji dla studiów stacjonarnych.
Zasady promocji dla studiów zaocznych.
Zasady promocji dla studiów zaocznych internetowych.

 

Komunikaty

Вторник, 09 октября 2018
There is no translation available.

Zarządzenie dziekana wydziału informatyki z dnia 11 stycznia 2019 roku formy składania podań przez studentów

Przedłużanie ważności legitymacji elektronicznych i papierowych na okres do 31 marca 2019 r. / Extending the validity of student electronic and regular ID cards until 31 March 2019

Ustala się następujące zasady prolongaty legitymacji :

Studenci, nie posiadający zaległości finansowych będą mogli przedłużać ważność papierowych i Elektronicznych Legitymacji Studenckich.

Gorąco zachęcamy do zbierania i przynoszenia legitymacji (min.10) przez starostów grup lub osoby przez grupę wyznaczone.
PRZEDSTAWICIELE GRUP ZOTAWIAJĄ LEGITYMACJE BEZ KOLEJKI I ODBIERAJĄ JE NA NASTĘPNEJ PRZERWIE

Studenci niestacjonarni: w wyznaczonych terminach od 20 października 2018 r.,
Studentów grup niestacjonarnych zapraszamy w godzinach pracy dziekanatu w weekendy:
20 – 21 października, 27 - 28 października
03 - 04 listopada, 17 – 18 listopada

Studenci stacjonarni: od 15 października 2018 r.,.

Przy zgłoszeniu się z legitymacją poza w/w wyznaczonymi terminami Dziekanat, z przyczyn technicznych, nie może dać gwarancji prolongaty legitymacji w tym samym dniu - przedłużenie ważności legitymacji będzie możliwe jedynie w wybrane weekendy i dni powszednie.