Przewody i postępowania

Trwające postępowania profesorskie

Вторник, 17 февраля 2015
There is no translation available.

L.p.

Nazwisko

Imię

Data wszczęcia postępowania profesorskiego

1.

dr hab. Wierzbicki Adam 24 października 2018

Regulamin dt. postępowań profesorskich

Вторник, 17 февраля 2015
There is no translation available.

Zakończone postępowania habilitacyjne

Вторник, 17 февраля 2015
There is no translation available.

L.p.

Imię/imiona i nazwisko

Data wszczęcia przewodu habilitacyjnego

Data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Tytuł rozprawy/monografii

Dokumentacja postępowania

1.

Piotr Habela

30.03.2011 01.02.2012 Executable modeling for database applications and beyond  

2.

Michał Sobolewski 15.06.2011 14.03.2012 Metacomputing: expressing Metaprocesses of Computing Processes  

3.

Alicja Wieczorkowska 15.06.2011 25.04.2012 Identification of musical instruments in polyphonic environment  

4.

Lech Banachowski 19.09.2012 30.01.2013 Rola uczelni oraz metod i technik e-edukacji w uczeniu się przez całe życie  

5.

Danuta Zakrzewska 27.06.2012 27.03.2013 Eksploracja danych w modelowaniu użytkowników edukacyjnych systemów internetowych  

6.

Piotr Lipiński 27.03.2013 29.01.2014 Odporne cyfrowe znaki wodne w obrazach. Adaptacyjny dobór dziedziny osadzenia  

7.

Adam Świtoński 18.09.2013 26.03.2014 Klasyfikacja wielomodalnych danych ruchu  

8.

Tomasz Gwizdałła 26.06.2013 28.01.2015 Własności algorytmów optymalizacji globalnej w zastosowaniu do wybranych zagadnień fizycznych

 

9.

Piotr Wiśniewski 24.12.2013 29.04.2015 Optymalizacja zapytań w architekturach z odwzorowaniami obiektowo-relacyjnymi

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Wiśniewskiego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

10. Piotr Cofta 24.09.2014 17.06.2015 Teoria i projektowanie systemów informatycznych godnych zaufania

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Cofty

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 
11. Bogdan Księżopolski 27.08.2015 23.03.2016 Wieloaspektowe modelowanie systemów bezpieczeństwa za pomocą język a QoP-ML

AutoreferatAutoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 
12. Jacek Marciniak 28.04.2015 23.03.2016 Inteligentne systemy e-learningowe wykorzystujące ontologie typu wordnet

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

13 Piotr Artiemjew  26.06.2016 23.11.2016   Wybrane paradygmaty sztucznej inteligencji  

Autoreferat


Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Trwające postępowania habilitacyjne

Вторник, 17 февраля 2015
There is no translation available.

L.p.

Nazwisko

Imię

Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego