Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

There is no translation available.

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze dokumenty dot. studiowania na PJATK i funkcjonowania Uczelni.

 

Dokumenty dotyczące opłat za studia:

Czesne od roku akademickiego 2018/19

Czesne na rok akademicki 2017/18

Czesne na rok akademicki 2016/17

Czesne na rok akademicki 2015/16

 

Regulaminy studiów:

Regulamin studiów - obowiązujący od roku akad. 2017/18

Regulamin studiów - obowiązujący od roku akad. 2015/16

 

Wzory podań, regulaminów, druków dot. opłat dostępne są na stronach:

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/podania-druki

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/regulaminy-druki

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/oplaty-druki