Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 prowadzona będzie od 7 maja 2018 r. do wyczerpania miejsc na następujące kierunki:

 • Bazy danych i ich aplikacje – studia zaoczne, internetowe
 • Big Data 
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Grafika projektowa
 • Realizacja dźwięku
 • Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych – studia internetowe 
 • Technologie internetu
 • Zarządzanie projektami

oraz na studia MBA

 • MBA 4 IT 

 

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

Wyjątek stanowią kierunki "IT w Biznesie" i "Technologie Internetu", gdzie rekrutacja odbywa się na podstawie oceny kwestionariusza kwalifikacyjnego.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19.

 1. Rejestracja on-line
 2. Dostarczenie dokumentów
 3. Kwalifikacja na studia
 4. Kontrakt i wpisowe

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:

 1.  podpisane podanie o przyjęcie na studia:
 2. jedno zdjęcie rozmiaru dowodowego
 3. kserokopię dowodu osobistego
 4. CV
 5. dyplom ukończenia uczelni wyższej (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra) lub jego odpis wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem
 6. formularz kwalifikacyjny (wyłącznie na studia "IT w Biznesie" i "Technologie Internetu")

3. Kwalifikacja na studia

Pełna rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę kwalifikacyjną na studia.

4. Kontrakt i wpisowe

Kandydat otrzymuje decyzję Komisji Kwalifikacyjnej drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line. Decyzja wysyłana jest dopiero po zebraniu się wymaganej ilości kandydatów (nie dotyczy studiów internetowych).

Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne. W przypadku studiów z grupy Edukacja Spersonalizowana wpisowe nie obowiązuje.

Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt.

Opłatę wpisowego należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank DnB NORD Polska S.A.

Przelewy krajowe
numer rachunku: 38 2190 0002 3000 0046 2893 0101

Przelewy zagraniczne
numer rachunku 38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
SWIFT: MHBFPLPW

W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, studia podyplomowe