Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Szczegóły dotyczące rekrutacji na semestr letni roku akad. 2018/19 podane zostaną w grudniu 2018.

 

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

Wyjątek stanowi kierunek "Technologie Internetu", gdzie rekrutacja odbywa się na podstawie oceny kwestionariusza kwalifikacyjnego.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19.

  1. Rejestracja on-line
  2. Dostarczenie dokumentów
  3. Kwalifikacja na studia
  4. Kontrakt i wpisowe

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:

  1.  podpisane podanie o przyjęcie na studia:
  2. kserokopię dowodu osobistego
  3. CV
  4. dyplom ukończenia uczelni wyższej wraz z suplementem (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra) - kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza
  5. formularz kwalifikacyjny (wyłącznie na studia "Technologie Internetu")

3. Kwalifikacja na studia

Pełna rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę kwalifikacyjną na studia.

4. Kontrakt i wpisowe

Kandydat otrzymuje decyzję Komisji Kwalifikacyjnej drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line. Decyzja wysyłana jest dopiero po zebraniu się wymaganej ilości kandydatów (nie dotyczy studiów internetowych).

Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne. 

Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt.

Opłatę wpisowego należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, studia podyplomowe