Niezbędnik pracy dyplomowej

Niezbędnik pracy dyplomowej

Prosimy o zapoznanie się z:

 • Uchwałą w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania antyplagiatowego (pobierz)
 • Regulaminem postępowania antyplagiatowego w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (pobierz)

Zasady przygotowania dokumentacji pracy magisterskiej w Pracowni Multimediów MGR SNM (pobierz)

Praca dyplomowa powinna posiadać stronę tytułową według ustalonego wzorca (pobierz).

Logotyp Uczelni dostępny do pobrania w języku polskim albo angielskim.

Praca napisana w języku innym niż polski powinna zawierać dodatkowo drugą stronę tytułową w języku polskim oraz streszczenie pracy.

14 dni przed obroną w Bibliotece należy złożyć:

 • 1 egzemplarz pracy w formie drukowanej, w sztywnej oprawie,
 • 1 egzemplarz pracy w formie elektronicznej (nośniki CD lub DVD) w formacie PDF, DOC, DOCX, ODT (zaleca się umieszczenie co najmniej dwóch różnych formatów). Na płycie należy umieścić treść całej pracy łącznie z dodatkowymi aplikacjami. Płyta powinna być w papierowej lub cienkiej plastikowej kopercie przytwierdzona do wew. strony oprawy pracy dyplomowej. Płyta powinna być podpisana przez wszystkich trzech promotorów,
 • podpisane oświadczenie promotora oraz autora pracy, do wglądu.

Należy złożyć komplet ww. dokumentów. Praca powinna być wersją ostateczną.

Wynik raportu prawdopodobieństwa wpisany będzie do „Podania o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej”, tzw. obiegówki.

Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń prac dyplomowych na czas obrony.

W dziekanacie należy złożyć (obowiązują terminy wyznaczone w Zarządzeniu Dziekana):

 • formularz dyplomowy
 • 1 egz. pracy w wersji elektronicznej (nośniki CD lub DVD) podpisanej przez wszystkich trzech promotorów
 • ocenę pracy dyplomowej (pobierz)
 • kartę dla promotora technicznego (pobierz)
 • oświadczenie promotora (pobierz)
 • oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej (pobierznowe
 • oświadczenie promotora pracy dyplomowej dot. dopuszczenia do obrony (jeśli współczynnik podobieństwa jest => niż 30%) (pobierznowe

Po obronie prosimy o dostarczenie 4 sztuk zdjęć w formacie 4,5 na 6,5.

Informacja o przygotowanym dyplomie (lub/i odpisie w języku angielskim) pojawi się na Państwa profilu, po zalogowaniu do webdziekanatu, w zakładce Przebieg studiów (dostępne dla absolwentów roku akademickiego 2016/2017 i późniejszych).

Przy odbiorze dyplomu prosimy przygotować do zwrotu legitymację.

W celu uzyskania odpisu w języku angielskim należy w przeciągu 30 dni od dnia obrony złożyć w dziekanacie:

 • podanie
 • poświadczone przez promotora tłumaczenie tematu pracy
 • dodatkowe 2 zdjęcia
 • dowód wpłaty 40 zł (płatność nie dotyczy studentów studiów anglojęzycznych)

Zobacz również zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy, dla Wydziału Sztuki Nowych Mediów, studia 1go stopnia.

PLAGIAT.pl