Opłaty za studia I stopnia

Opłaty za studia I stopnia

Wpisowe licencjackie (jednorazowe) - 1000 zł

Wpisowe magisterskie jednolite (jednorazowe) - 1500 zł

Czesne (miesięczne, przez 10 m-cy w roku)

  • Studia licencjackie, magisterskie jednolite stacjonarne (dzienne) - 1080 zł
  • Studia licencjackie stacjonarne (dzienne) – grupy anglojęzyczne - 1280 zł
  • Studia licencjackie, magisterskie jednolite niestacjonarne (zaoczne) - 750 zł

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną - 75 zł