Specjalizacje

Specjalizacje

Wybór specjalizacji następuje na drugim roku studiów: dla studiów stacjonarnych pod koniec trzeciego semestru, zaś dla studiów niestacjonarnych pod koniec czwartego semestru. Studenci decydują się na wybór specjalizacji wypełniając ankietę. Każdy student jest zobowiązany do wyboru jednej specjalizacji, na której będzie kontynuować studia.

Wydział Sztuki Nowych Mediów na kierunku grafika na studiach licencjackich oferuje dwie specjalizacje:

Wizualizacja

  • Wizualizacja informacji
  • Projektowanie graficzne

Animacja

  • Animacja klasyczna 2D
  • Animacja 3D