Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne

Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w trybie zjazdów co drugi weekend: soboty-niedziele w godzinach 08:00-21:00. Każdy semestr obejmuje 8 zjazdów. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim.

Studia licencjackie niestacjonarne trwają 6 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują dyplom licencjata grafiki. 

Program studiów podzielony jest na dwa etapy. Pierwsze trzy semestry obejmują nauczanie bazowe, w ramach którego studenci uzyskują wiedzę ogólną w zakresie sztuk plastycznych i technik komputerowych. Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalizację i pogłębiają wiedzę w zakresie technik komputerowych oraz sztuk plastycznych zgodnie z wybranym kierunkiem specjalizacji. Z uwagi na charakter studiów większość zajęć po trzecim semestrze stanowią zajęcia seminaryjno-warsztatowe w małych grupach projektowych. Studenci wykonują pod kierunkiem promotora projekt licencjacki, który jest podstawą do uzyskania tytułu zawodowego.

Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych PJATK, a także w pracowniach plastycznych Uczelni, w zależność od typu zajęć.

Trwający przez cały okres studiów lektorat języka angielskiego umożliwia poznanie tego języka w stopniu zaawansowanym.

Studenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów, tak jak wszyscy studenci PJATK, mogą uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach z języka japońskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

Strona Wydziału SNM - studia polskojęzyczne

Osiągnięcia studentów SNM w latach 2016-2018