Program studiów

Program studiów

Program studiów licencjackich niestacjonarnych - rok akademicki 2017/2018

Nazwa przedmiotu

Liczba godz/sem.

Punkty ECTS

Forma zalicz.

wyk.

ćw.

I Rok, I Semestr

Historia sztuki 1

16

-

3

Z

Historia filmu

16

-

2

Z

Kompozycja proceduralna 1

-

16

3

Z

Podstawy grafiki warsztatowej 1

-

32

4

Z

Malarstwo i przestrzeń multimedialna 1

-

32

4

Z

Rysunek i kompozycja 1

-

32

4

Z

Warsztaty komputerowe 1

-

16

4

Z

Struktury wizualne

-

16

4

Z

Lektorat 1

-

16

2

Z

  32 160 30 192

II Semestr

Historia sztuki 2

16

-

2

Z

Antropologia kultury*

16

-

1

Z

Kultura popularna*

16

-

1

Z

Liternictwo i typografia

- 16 3 Z

Malarstwo i przestrzeń multimedialna 2

-

32

4

Z

Podstawy grafiki warsztatowej 2

-

32

4

Z

Projektowanie graficzne 1

-

32

4

Z

Rysunek i kompozycja 2

-

32

4

Z

Warsztaty komputerowe 2

-

16

4

Z

Fotografia

-

16

2

Z

Lektorat 2

-

16

2

Z

* z 2 przedmiotów student wybiera 1 przedmiot
  48 176 30 224

II Rok, III Semestr

Historia sztuki 3

16

-

3

E

Wprowadzenie do modelowania 3D

-

16

4

Z

Malarstwo i przestrzeń multimedialna 3

-

32

4

Z

Projektowanie graficzne 2

-

32

4

Z

Rysunek i kompozycja 3

-

32

4

E

Teoria obrazu i barwy

16

32

5

E

Podstawy animacji

-

16

4

Z

Lektorat 3

-

16

2

Z

  32 176 30 208

IV Semestr

Historia i kultura Japonii

16

-

3

Z

Multimedia, interaktywne multimedia 1

-

32

4

Z

Modelowanie 3D

-

32

4

Z

Grafika wydawnicza

-

32

5

Z

Animacja 1

-

32

5

E

Projektowanie graficzne 3

-

32

4

Z

Plener malarski (w ramach przedmiotu malarstwo) odbywa się we IX w wymiarze 6 dni

-

(56)

3

Z

Lektorat 4

-

16

2

Z

  16 176 30 192

III Rok, V Semestr

Animacja 3D, projektowanie gier komputerowych 1

-

32

6

Z

Filozofia

16

-

1

Z

Animacja 2

-

32

5

E

Multimedia, interaktywne multimedia 2

-

32

5

Z

Pracownia dyplomowa 1

-

32

9

Z

Samodzielna praca nad projektem 1

-

(40)

2

Z

Lektorat 5

-

16

2

Z

  16 176 30 192

VI Semestr

Animacja 3D, projektowanie gier komputerowych 2

-

32

6

E

Podstawy prawa autorskiego i prawa pracy

16

-

4

Z

Sztuka reklamy

-

32

8

Z

Pracownia dyplomowa 2

-

80

10

Z

Samodzielna praca nad projektem 2

-

(64)

-

-

Lektorat 6

-

16

2

Z

  16 160 30 176

 

Liternictwo i typografia

-

16

4

Z