Opłaty za studia II stopnia

Opłaty za studia II stopnia

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

Wpisowe (jednorazowe):

  • dla absolwentów PJATK - 500 zł
  • dla absolwentów innych uczelni - 1000 zł

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną - 75 zł (z opłaty zwolnieni są absolwenci PJATK)

Czesne na I roku studiów (miesięczne, przez 10 mies. w roku)

  • Studia stacjonarne polskojęzyczne - 1230 zł
  • Studia stacjonarne anglojęzyczne - 1430 zł
  • Studia niestacjonarne - 1050 zł

 

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2018/2019

Wpisowe (jednorazowe):

  • dla absolwentów PJATK - 500 zł
  • dla absolwentów innych uczelni - 1000 zł

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną - 75 zł (z opłaty zwolnieni są absolwenci PJATK)

Czesne na I roku studiów (miesięczne, przez 10 mies. w roku)

  • Studia stacjonarne polskojęzyczne - 1230 zł
  • Studia stacjonarne anglojęzyczne - 1430 zł
  • Studia niestacjonarne - 850 zł