Opłaty za studia II stopnia

Opłaty za studia II stopnia

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2018/20119.

Wpisowe (jednorazowe):

  • dla absolwentów PJATK - 500 zł
  • dla absolwentów innych uczelni - 1000 zł

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną - 75 zł (z opłaty zwolnieni są absolwenci PJATK)

Czesne za I rok studiów (miesięczne, przez 10 m-cy w roku)

  • Studia stacjonarne polskojęzyczne - 1230 zł
  • Studia stacjonarne anglojęzyczne - 1430 zł
  • Studia niestacjonarne - 850 zł