Pracownie dyplomowe

Pracownie dyplomowe

Pracownie dyplomowe na studiach stacjonarnych:

Projektowanie graficzne i opakowań
Prowadzący: prof. Henryk Chyliński
Asystent: dr Piotr Nowiński
Projektowanie opakowań, kompleksowe projektowanie wizualizacji dla firm.

Animacja 2D (klasyczna)
Prowadzący: prof. Daniel Szczechura
Asystent: dr Joanna Jasińska-Koronkiewicz
Film animowany.
Czas trwania, temat i technika wykonania konsultowane są z promotorem.

Animacja 3D
Prowadzący: dr Jacek Rokosz

Projektowanie komunikacji wizualnej
Prowadzący: prof. dr hab. Marian Nowiński
Asystent: mgr Sebastian Lis
Zestawy projektów statycznych I ruchomych z uwzględnieniem narracji ruchomego obrazu.

Multimedia i techniki przetwarzania obrazu
Prowadzący: dr hab. Anna Klimczak
Asystent: mgr Olga Wroniewicz
Realizacje określonych cyklów tematycznych i problemów formułowanych wypowiedzią multimedialną o cechach projektowych oraz artystycznych.

Strona internetowa Pracowni zawiera dokumentacje dotychczasowych realizacji:
multimedia.pjwstk.edu.pl

 

Pracownie dyplomowe (specjalizacje) na studiach niestacjonarnych:

Wizualizacja
Studenci wybierający specjalizację Wizualizacja poznają problemy, metody i techniki oraz uzyskują umiejętności niezbędne do projektowania krótkich form filmowych, projektowania graficznego, wystawiennictwa, projektowania oprawy wizualnej widowisk, stron internetowych oraz projektowania płaskiego i przestrzennego informacji wizualnej.

Absolwenci wybierający tę specjalizację przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:
• projektantów gier komputerowych;
• dyrektorów artystycznych i kreatywnych w agencjach reklamowych;
• grafików, projektantów;
• wystawców;
• projektantów przestrzeni i małych form filmowych;
• projektantów witryn internetowych i interfejsów dla użytkowników systemów komputerowych;
• osób zarządzających treścią i własnością intelektualną;
• redaktorów przekazów multimedialnych.

W ramach specjalizacji student uzyskuje wiedzę stanowiącą podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku tworzenia i zarządzania treścią i formą komunikacji wizualnej.

 

Animacja
W ramach specjalizacji Animacja student uzyskuje szczegółową wiedzę na temat tworzenia gier komputerowych, wideoklipów, małych form filmowych, ale także komputerowej animacji i grafiki trójwymiarowej oraz komputerowej generacji efektów specjalnych.

Absolwenci wybierający tę specjalizację przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:
• projektantów gier komputerowych;
• realizatorów efektów specjalnych;
• twórców małych form filmowych, wideoklipów i filmów animowanych;
• dyrektorów artystycznych i kreatywnych w agencjach reklamowych;
• projektantów witryn internetowych i interfejsów dla użytkowników systemów komputerowych;
• osób zarządzających treścią i własnością intelektualną;
• redaktorów przekazów multimedialnych.

W ramach specjalizacji student uzyskuje wiedzę stanowiącą podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku tworzenia i zarządzania treścią form animowanych.