Program studiów

Program studiów

Program nauczania obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

 

SEMESTR I

Nazwa przedmiotu  ECTS  Forma zaliczenia Ilość godzin w semestrze Ilość godzin w semestrze 
wykłady ćwiczenia
Zintegrowana pracownia grafiki warsztatowej 1 (PL/ENG) 4 Z   60
Zintegrowana pracownia 3D 1 (PL/ENG) 4 Z   60
Zintegrowana pracownia realizacji filmu animowanego i małej formy filmowej 1 (PL/ENG) 4 Z   60
Pracownia grafiki projektowej 1 - pracownia specyficzna PL 4 Z   60
Pracownia multimediów 1 - pracownia specyficzna PL 4 Z   60
Rysunek Specjalistyczny 1 * 3 Z   45
Rysunek i Plastyka obrazu Filmowego 1  3 Z   45
Grafika Dynamiczna / Motion Design 1 ** 2 Z   30
Publikacja cyfrowa 1 2 Z   30
Tworzenie gier komputerowych 1 2 Z/E 15 15
Narzędzia i projektowanie interakcji człowiek-komputer 1 2 Z   30
Warsztaty narzędziowe-korepetycje multimedialne 1 *** 2 Z   30
Język obcy 1 2 Z   30
Historia Sztuki 2 E 30  
Zarządzanie projektem 2 Z 30  
Semiotyka języka wizualnego 2 Z/E 15 15
Teoria mediów 2 Z 30  
Laboratorium badawczo-rozwojowe 1 2 Z   30

2 pracownie z 5
* przedmiot obieralny przypisany do Pracowni realizacji filmu animowanego i małych form filmowych
przedmioty obieralne 2 z 5
** Grafika Dynamiczna/Motion Design 1 - przedmiot obowiązkowy dla studentów z Pracowni multimediów
*** przedmiot zalecany dla kandydatów, którzy ukończyli inną Uczelnię

SEMESTR II

 

Nazwa przedmiotu   ECTS             forma zaliczenia Ilość godzin w semestrze  Ilość godzin w semestrze
wykłady ćwiczenia
Zintegrowana pracownia grafiki warsztatowej 2 4 Z   60
Zintegrowana pracownia 3D 2 4 Z   60
Zintegrowana pracownia realizacji filmu animowanego i małej formy filmowej 2 4 Z   60
Pracownia grafiki projektowej 2 - pracownia specyficzna 4 Z   60
Pracownia multimediów 2 - pracownia specyficzna 4 Z   60
Rysunek Specjalistyczny 2 * 4 Z   60
Rysunek i Plastyka obrazu Filmowego 2 * 4 Z   60
Rzeźba 1 2 Z   30
Grafika Dynamiczna / Motion Design 2 ** 2 Z   30
Publikacja cyfrowa 2 2 Z   30
Tworzenie gier komputerowych 2 2 Z   30
Narzędzia i projektowanie interakcji człowiek-komputer 2 2 Z   30
Warsztaty narzędziowe-korepetycje multimedialne 2 *** 2 Z   30
Język obcy 2 2 Z   30
Historia Sztuki najnowszej [Współczesna kultura wizualna] 2 E 30  
Historia designu 2 E 30  
Historia filmu animowanego 2 E 30  
Antropologia kultury 2 Z 30  
Seminarium magisterskie 1**** 2 Z 30  
Laboratorium badawczo-rozwojowe 2 2 Z   30

UWAGA! Po 2 semestrze nauczania nie ma możliwości zmiany pracowni specyficznej oraz zintegrowanej, ale można zmienić ich rolę : wiodąca/uzupełniająca. Należy określić skład zespołu promotorskieg oraz uzyskać zgodę prowadzących.
2 pracownie z 5
* przedmioty obieralne 1 z 2. Rysunek Specjalistyczny - przedmiot obieralny przypisany do Pracowni realizacji filmu animowanego i małych form
przedmioty obieralne 2 z 6
** przedmiot obowiązkowy dla studentów z Pracowni multimediów
*** przedmiot zalecany dla kandydatów, którzy ukończyli inną Uczelnię
**** w zależności od wybranej specjalizacji

 SEMESTR III

 

 Nazwa przedmiotu  Forma zaliczenia Ilość godzin w semestrze Ilość godzin w semestrze
wykłady ćwiczenia
Zintegrowana pracownia grafiki warsztatowej 3 Z   60
Zintegrowana pracownia 3D 3 Z   60
Zintegrowana pracownia realizacji filmu animowanego i małej formy filmowej 3 Z   60
Pracownia grafiki projektowej 3 - pracownia specyficzna Z   60
Pracownia multimediów 3 - pracownia specyficzna Z   60
Rysunek Specjalistyczny 3 * – pracownia mistrzowska, anex Z   60
Rysunek i Plastyka obrazu Filmowego * 3 – pracownia mistrzowska, anex Z   60
Video mapping / Projection Mapping 1 ** Z   60
Tworzenie gier komputerowych 3 Z   30
Studio filmowe 1 Z   60
Dźwięk 1 Z   30
Rzeźba 2 Z   30
Cyfrowe efekty specjalne edycja (VFX) 1 *** Z   30
Język obcy 3 Z   30
Praktyki wystawiennicze/ współczesne strategie ekspozycyjne Z/E 15 15
Filozofia – narzędzia do myślenia E 30  
Spotkania z wybitnymi twórcami Z 30  
Seminarium magisterskie 2 **** Z 30  
Laboratorium badawczo-rozwojowe 3 Z   30

2 pracownie z 5
* przedmioty obieralne można wybrać 1 z 2. Przedmiot obieralny przypisany do Pracowni realizacji filmu animowanego i małych form
przedmioty obieralnestudenci muszą uzyskać 10 pkt. ECTS
** przedmiot obowiązkowy dla studentów z Pracowni multimediów
*** przedmiot zalecany dla specjalizacji animacja
**** w zależności od wybranej specjalizacji

IV SEMESTR

Nazwa przedmiotu  ECTS  forma zaliczenia Ilość godzin w semestrze  Ilość godzin w semestrze
wykłady ćwiczenia
Zintegrowana pracownia grafiki warsztatowej 3 + 30h praktyki projektowej 10 Z   (+30) 120
Zintegrowana pracownia 3D 3 + 30h praktyki projektowej 10 Z   (+30)120
Zintegrowana pracownia realizacji filmu animowanego i małej formy filmowej 3 + 30h praktyki projektowej 10 Z   (+30)120
Pracownia grafiki projektowej 3 - pracownia specyficzna + 30h praktyki projektowej 10 Z   (+30)120
Pracownia multimediów 3 - pracownia specyficzna + 30h praktyki projektowej 10 Z   (+30)120
Rysunek Specjalistyczny 4 * – master class – klasa mistrzowska 4 Z   60
Rysunek i barwa w sztuce nowych mediów 4 – master class – klasa mistrzowska 4 Z   60
Video mapping / Projection Mapping 2 ** 4 Z   60
Studio filmowe 2 4 Z   60
Dźwięk 2 2 Z   30
Cyfrowe efekty specjalne edycja (VFX) 2 *** 2 Z   30
Język obcy 4 2 Z   30
Socjo-psychologia komunikacji 2 E 30  
Techniki prezentacyjne 2 Z/E 15 15
Przedsiębiorczość w projektowaniu,ochrona własności intelektualnej/ Prawo autorskie, metody pozyskiwania grantów i środków na działalność artystyczno-projektową 2 Z   30
Seminarium magisterskie 3 **** 2 Z 30  
Laboratorium badawczo-rozwojowe 4 2 Z   30

2 pracownie z 5
* przedmiot obieralny przypisany do Pracowni realizacji filmu animowanego i małych form
przedmioty obieralnestudenci muszą uzyskać 8 pkt. ECTS
** przedmiot obowiązkowy dla studentów z Pracowni multimediów
*** przedmiot zalecany dla specjalizacji animacja
**** w zależności od wybranej specjalizacji