Władze

Władze

REKTOR:              dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, profesor PJATK

PROREKTORZY:   dr Aldona Drabik, profesor PJATK,

                            dr hab. Adam Wierzbicki, profesor PJATK

                            (p.o. prorektora) prof. dr hab. inż. Maria Elżbieta Orłowska                                                                             

KANCLERZ:          mgr inż. Barbara Nowacka

WICEKANCLERZ:  mgr inż. Jan Jedliński

KWESTOR:           mgr Hanna Frąckiewicz

WYDZIAŁ INFORMATYKI:
Dziekan: dr Aldona Drabik, profesor PJATK
Prodziekani: prof. dr hab. Kazimierz Subieta,
                    dr inż. Paweł Lenkiewicz,
                    dr hab. Piotr Habela, profesor PJATK

WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW:
Dziekan: prof. dr hab. Marian Nowiński
Prodziekani: dr hab. Andrzej Kalina, profesor PJATK
                    dr Jacek Rokosz,
                    dr hab. Piotr Perepłyś, profesor PJATK

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ:
Dziekan: dr Małgorzata Cieciora
Prodziekan: mgr inż. Rafał Muniak

WYDZIAŁ KULTURY JAPONII
Dziekan: (p.o. dziekana) prof. dr hab. Jerzy S. Wasilewski
Prodziekan: Mitsuhiko Toho, profesor PJATK

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY INFORMATYKI w Bytomiu
Dziekan prof. dr hab. Konrad Wojciechowski

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY INFORMATYKI w Gdańsku
Dziekan dr hab. Marek Bednarczyk, profesor PJATK

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY SZTUKI NOWYCH MEDIÓW w Gdańsku
Dziekan dr Mariusz Sładczyk

Więcej w tej kategorii: Senat »