Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci prof. Mariana Nowińskiego, wieloletniego Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów.
Aktualności

Aktualności

Nasze NOWOŚCI:

Publikacja została przygotowana z myślą o osobach interesujących się modelowaniem i/lub projektowaniem, a w szczególności dla tych, którzy zajmują się analizą wymagań na systemy informacyjne i aktualnie wykorzystują albo planują wykorzystywać w przyszłości popularny obiektowy graficzny język UML. Opracowanie to może być również użyteczne dla osób prowadzących działalność związaną z modelowaniem i/lub projektowaniem,w ramach innych dziedzin problemowych. Przez osoby interesujące się rozumiane są tu zarówno osoby uczące się, nauczające, jak i osoby podejmujące ten rodzaj aktywności w życiu zawodowym. Uogólniając, zaprezentowana w rozdziale pierwszym publikacji metodyka, zarówno jeśli chodzi o schemat struktury zasobów, jak i określenie sposobów postępowania w trakcie nauczania, może być wykorzystana w nauczaniu w innych dziedzinach niekoniecznie związanych z informatyką czy z symulowaniem środowiska, do nauczania tzw. umiejętności miękkich, za jakie można uznać modelowanie/projektowanie.

 

96 278 thickbox

 

Nie jest przypadkiem, że tematem przewodnim MOTYFu 2014 jest typografia w muzyce - rytm liter.

Rytm jest czymś nieodłącznym dla wszystkich żywych organizmów; powtarzający się dźwięk bicia serca, lub rytmiczne wariacje wzorów obecnych w naturze. Nieważne, skąd pochodzisz i jakiego jesteś wyznania; rytm to uniwersalny język, którego podświadomie szukamy zarówno w muzyce, jak i innych rodzajach sztuki. W kompozycjach wizualnych rytmiczne wariacje i aranżacje form przeciągają oko po powierzchni i budzą do życia kompozycję. W muzyce stukanie na wzór perkusji i internalizowanie rytmu wpływa na to, jak odbieramy i doświadczamy tego, czego słuchamy. Rytm wiąże się z ruchem i życiem. Wystarczy instynkt, żeby odróżnić ruch naturalny od mechanicznego, ponieważ różnią się rytmicznymi niuansami w tempie i gestach. Rytm to podstawowa wartość w tworzeniu sztuki - nadaje życie i ekspresję każdej formie, na płótnie, w architekturze, czy w kompozycji muzycznej.

To samo tyczy się typografii, szczególnie typografii na ekranie, gdzie ruch i dźwięk stanowią nierozłączną parę. W takim przypadku rytm może stanowić ważną wartość, która nadaje generowanym przez maszynę kompozycjom ludzką twarz.

(fragment komentarza Dr. Hilary Kenny z IADT School of Creative Arts)

 104 294 thickbox

 

Książka jest przeznaczona dla wszystkich osób, które chcą zrozumieć czym jest kreatywność. Przedstawia w sposób prosty, uporządkowany i klarowny wszystkie dotychczasowe aspekty dotyczące tego tematu oraz nowatorskie przemyślenia autorki. Książka powstała głównie z myślą o studentach uczelni artystycznych jako pozycja wspomagająca przedmioty takie jak: projektowanie graficzne, grafika wydawnicza, fotografia i reklama, jednak potrzeba zrozumienia istoty kreatywności obejmuje wszystkie artystyczne przedmioty – włącznie z nowymi mediami. Z książki korzystać może każdy, bez względu na wiek i wykonywany zawód – w pracy i życiu.

 105 295 thickbox

 

Książka poświęcona jest tematyce jakości procesu dydaktycznego na uczelni wyższej. Autorka podjęła w niej próbę podsumowania najbardziej powszechnych teorii związanych z zarządzaniem jakością na uczelniach oraz określenia elementów kluczowych dla skonstruowania sprawnego systemu zarządzania jakością procesu dydaktycznego w szkole wyższej. Zaprezentowała też szereg praktycznych rozwiązań budowy systemu zarządzania jakością procesu dydaktycznego na średniej wielkości uczelni niepublicznej. W książce przedstawiono wyniki prac nad poprawą jakości procesu dydaktycznego przeprowadzonych w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w ramach Projektu „Kaizen – japońska jakość w PJWSTK” w latach 2012–2014.

103 293 thickbox