W przygotowaniu

W przygotowaniu

Obecnie pracujemy nad książkami:

  • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania - Paweł Drogi

Książka będzie stanowić usystematyzowane kompendium wiedzy z zakresu zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania/ systemów klasy ERP/ERPII – ich specyfiki i zastosowania

w biznesie. Ujęte w niej zagadnienia będą dotyczyć funkcjonalności, architektury i technologii zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania klasy MRP, MRPII, ERP, ERPII, CRM i SCM. Omówione zostaną także zasady pracy z systemem ERP, kryteria jego oceny i wyboru oraz metodyka zarządzania złożonym procesem wdrażania tego typu systemów w przedsiębiorstwie. Ponadto wyjaśniono wpływ systemu ERP na efektywność i pozycję konkurencyjną organizacji.

Praktyczne wykorzystanie systemu klasy ERP w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, m.in. w produkcji, sprzedaży, dystrybucji, zaopatrzeniu i gospodarce materiałowej zostanie zaprezentowane na przykładzie rozwiązań firmy SAP - lidera rynku aplikacji biznesowych.

Książka jest przeznaczona głównie dla studentów kierunków zarządzania oraz kierunków informatycznych uczelni ekonomicznych i technicznych, którzy poszukują wiedzy na temat zastosowań zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania w biznesie. Publikacja niezbędna dla osób/menadżerów użytkujących systemy klasy ERP i/lub planujących ich wdrożenie w przyszłości.

  • Narzędzia inteligencji obliczeniowej - Praca zbiorowa pod red. Witolda Kosińskiego

Książka zawiera wprowadzenie do głównych narzędzi inteligencji obliczeniowej, takich jak: metody klasyfikacji, grupowania, sztuczne sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne, automaty komórkowe, algorytmy i systemy mrowiskowe, logika rozmyta wraz z rachunkiem na liczbach rozmytych i ich uogólnieniem - skierowanych liczbach rozmytych. Książka, opisując zagadnienia z tego zakresu, przybliża metody tam rozwijane oraz ich pewne zastosowania.

  • Logic Pro X i 9 - Krzysztof Maszota