Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci prof. Mariana Nowińskiego, wieloletniego Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów.
Wynik zapytania ofertowego na opracowanie graficzne, skład oraz przygotowanie do druku podręcznika metodycznego

Wynik zapytania ofertowego na opracowanie graficzne, skład oraz przygotowanie do druku podręcznika metodycznego

 

W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Pani Marty Kamieńskiej  spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.