Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie kampanii reklamowej projektu w Internecie

Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie kampanii reklamowej projektu w Internecie

W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta firmy Gracjan Kleger International sp z o.o. spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.