Opłaty za studia I stopnia

Opłaty za studia I stopnia

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 

Wpisowe (jednorazowe) - 750 zł

Czesne za I rok studiów (miesięczne, przez 10 m-cy w roku)

  • Studia inżynierskie stacjonarne (dzienne) - 850 zł
  • Studia inżynierskie niestacjonarne (zaoczne) - 650 zł

 

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

Wpisowe (jednorazowe) - 750 zł

Czesne za I rok studiów (miesięczne, przez 10 m-cy w roku)

  • Studia inżynierskie stacjonarne polskojęzyczne (dzienne) - 950 zł
  • Studia inżynierskie stacjonarne anglojęzyczne (dzienne) - 1150 zł
  • Studia inżynierskie niestacjonarne (zaoczne) - 750 zł