Opłaty za studia I stopnia

Opłaty za studia I stopnia

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2018/2019.

Wpisowe (jednorazowe) - 750 zł

Czesne za I rok studiów (miesięczne, przez 10 m-cy w roku)

  • Studia inżynierskie stacjonarne (dzienne) - 850 zł
  • Studia inżynierskie niestacjonarne (zaoczne) - 650 zł